ESKİŞEHİR 1. İDARE MAHKEMESi BAŞKANLIĞI’NA SUNULAN BİLİRKİŞİ RAPORU

2018-10-01

Suggestions

ESKİŞEHİR AHIRÖZÜ DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARI VE CİVARINDAKİ HİDROTERMAL ALTERASYON ÜRÜNLERİNİN KÖKENSEL OLARAK İNCELENMESİ VE EPİTERMAL YATAK GELİŞİMİNE DAİR İLİŞKİLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI
Sayıt, Kaan(2017-12-31)
Ahırözü-Mihalıççık bölgesinde yapılan çevre kayaç gözlemlerinde ve ilksel analizlerde sahada arjilik alterasyon zonları dışında kloritleşme, epidotlaşma gibi çevre kayaçlarda gözlenen farklı alterasyon tiplerine rastlanmıştır. Propilitik alterasyon zonları olarak işaret edilen bu zonlar, silisleşme, karbonatlaşma gibi diğer hidrotermal kökenli alterasyonlarla birlikte gözlenmektedir. Arazideki göthit mineralleri yer yer petrografik incelemelerde rombohedral olarak gözlenmektedir. Göthit, düşük sıcaklık altı...
ERKEN TUNÇ ÇAĞI ANADOLU ÇANAK-ÇÖMLEĞİNİN ARKEOMETRİK KARAKTERİZASYONU
Ataman, Osman Yavuz(2013-12-31)
ERKEN TUNÇ ÇAĞI ANADOLU ÇANAK-ÇÖMLEĞİNİN ARKEOMETRİK KARAKTERİZASYONU
ERKEN SANAYİSİZLEŞME: TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DİNAMİKLERİ
Özmen, Erdal(2016-12-31)
Makroiktisat ve büyüme yazını, imalat sanayi (İS) katma değerinin GSYH içindeki payı ile kişi başı reel gelir arasındaki ilişkiyi, genellikle ters-U şeklinde ((belirli bir reel gelir seviyesine kadar İS payının artması ve daha sonra azalmaya başlaması) tanımlamaktadır (Dasgupta ve Singh, 2006, Rodrik, 2015). Son dönemlerde, bu ilişki aslında hemen tüm gelişmiş ülkelerde (GÜ) gözlemlenmektedir. Yakın dönem çalışmaları, diğer yandan, benzer durumun gelişmekte olan (GOÜ) ve yükselen piyasa (YPE) ekonomileri i...
ESTRA: An easy streaming data analysis tool
Savaş Başak, Ecehan; Atalay, Mehmet Volkan; Department of Computer Engineering (2021-2-28)
Easy Streaming Data Analysis Tool (ESTRA) is designed with the aim of creating an easy-to-use data stream analysis platform that serves the purpose of a quick and efficient tool to explore and prototype machine learning solutions on various datasets. ESTRA is developed as a web-based, scalable, extensible, and open-source data analysis tool with a user-friendly and easy to use user interface. ESTRA comes with a bundle of datasets (Electricity, KDD Cup’99, and Covertype), dataset generators (Sea and Hyperpla...
THE ROLE OF REPETITION (FREQUENCY OF EXPOSURE) IN ADVERTISING. HOW DOES IT INFLUENCE CONSUMER RESPONSES? WHAT KIND OF FACTORS MODERATE THE EFFECTS OF REPETITION?
ABBASZADE, AYTAJ; Karababa, Eminegül; YILMAZ, CENGİZ; Department of Business Administration (2021-5-10)
Marketing is part of the areas of study that associates with daily lives, and with the increased use of social media, it stands out more than other subjects. On the other hand, advertising is used by the business organization as an outstanding means of product promotion that reaches the consumers and appeals with them to hold on particular products or services. In recent years, there has been an enhancement of the importance of digitalization, in addition to traditional advertisements (TV, radio, billboar...
Citation Formats
Ö. B. Özdemir Sarı, C. N. Uzun, and E. Babalık, “ESKİŞEHİR 1. İDARE MAHKEMESi BAŞKANLIĞI’NA SUNULAN BİLİRKİŞİ RAPORU,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79645.