Hide/Show Apps

ESKİŞEHİR AHIRÖZÜ DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARI VE CİVARINDAKİ HİDROTERMAL ALTERASYON ÜRÜNLERİNİN KÖKENSEL OLARAK İNCELENMESİ VE EPİTERMAL YATAK GELİŞİMİNE DAİR İLİŞKİLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI

2017-12-31
Sayıt, Kaan
Ömeroğlu, Işıl
Ahırözü-Mihalıççık bölgesinde yapılan çevre kayaç gözlemlerinde ve ilksel analizlerde sahada arjilik alterasyon zonları dışında kloritleşme, epidotlaşma gibi çevre kayaçlarda gözlenen farklı alterasyon tiplerine rastlanmıştır. Propilitik alterasyon zonları olarak işaret edilen bu zonlar, silisleşme, karbonatlaşma gibi diğer hidrotermal kökenli alterasyonlarla birlikte gözlenmektedir. Arazideki göthit mineralleri yer yer petrografik incelemelerde rombohedral olarak gözlenmektedir. Göthit, düşük sıcaklık altında oluşum gösteren bir mineraldir. Bu mineralin varlığı ortamdaki alterasyon sıcaklığı hakkında teorik bir bakış açısı sağlamaktadır. Ayrıca, yapılan XRD ve incekesit incelemelerinde; pirit minerallerine de rastlanmaktadır. Kaolen yataklarının kökenine dair incelemeler yapmak maksadıyla başlanan bu araştırma, sonrasında alterasyon zonlarının belirlenmesi, haritalanması ve hidrotermal alterasyon sonucu meydana gelen bozuşma ürünlerinin cevherleşme ile ilgisi üzerine geliştirilecektir. Bu doğrultuda bölgedeki altere kayaçların mineralojik birleşimlerinin incelenmesine ve ilgili kayaçların bozuşma sıcaklıklarının saptanmasına karar verilmiştir. Bu şekilde sahanın yüksek ya da düşük sülfidasyon zonlarından hangisinin mekanizması dahilinde çalıştığı tespit edilebilecek, bu şekilde epitermal yatak tipine karar verilebilecek ve sahadaki mineralizasyon ilişkileri daha net bir şekilde ortaya konulabilecektir.