Köken Aile Değişkenlerinin Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Yetişkinlerin Risk Alma Davranışları Üzerindeki Rolü

2018-10-15
Kurşuncu, Mustafa Alperen
Sümer, Zeynep
20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance , 25 - 27 October 2018

Suggestions

Kökene Dayalı Dayanışma-Yardımlaşma
Şen, Mustafa (İletişim Yayınları, 2016-01-01)
Factors behind teacher agency: a structural equation modelling study
Gülmez, Gülçin; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2019)
The purpose of this study was to model the relationship among factors that relate to teacher agency. The particular variables under scrutiny were teachers’ personality traits, levels of academic optimism, and their commitment to teaching. More specifically, the present study aimed at addressing the following research question through Structural Equation Modeling (SEM): “To what extent is teacher agency predicted by the model including direct and indirect effects of personality traits, academic optimism, and...
Analytical and numerical solutions to rotating orthotropic disk problems
Kaya, Yasemin; Eraslan, Ahmet Nedim; Department of Engineering Sciences (2007)
Analytical and numerical models are developed to investigate the effect of orthotropy on the stress distribution in variable thickness solid and annular rotating disks. The plastic treatment is based on Hill’s quadratic yield criterion, total deformation theory, and Swift’s hardening law. The elastic-plastic stress distributions, residual stresses and radial displacement distributions are obtained after having analysed the cases of rotating solid disk, annular disk with rigid inclusion, annular disk subject...
Etken Öğretmen Uygulamalarının Arkasında Yatan Faktörler: Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması
Çapa Aydın, Yeşim(2018-12-31)
Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının ve göreve yeni başlamış okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe hazır bulunuşluk düzeyleri ile ilişkili faktörleri ve bu faktörler arasındaki ilişki yapısını test etmeyi hedeflemektedir. Daha önce alan yazında bu değişkenlerin bütüncül yapısının test edilmediği, yalnızca bazıları arasında ilişkinin niteliğine bakıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bir modelleme çalışması olarak bir ilk niteliği taşıyan bu araştırmanın öğretmenlik mesleğine hazır bulunuşluk olgusunu ve ...
Eksenel Simetrik Levha Çekme İşlemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi
Darendeliler, Haluk (1995-07-01)
Citation Formats
M. A. Kurşuncu and Z. Sümer, “Köken Aile Değişkenlerinin Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Yetişkinlerin Risk Alma Davranışları Üzerindeki Rolü,” Samsun, Turkey, 2018, p. 485, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79866.