Kökene Dayalı Dayanışma-Yardımlaşma

2016-01-01

Suggestions

Köken Aile Değişkenlerinin Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Yetişkinlerin Risk Alma Davranışları Üzerindeki Rolü
Kurşuncu, Mustafa Alperen; Sümer, Zeynep (null; 2018-10-15)
Eksene Dik Titreşimler ile Burulma Titreşimlerinin Birarada Oluştuğu KirişlerdeZorlanmış Titreşimlerin Analitik Modellenmesi
Yaman, Yavuz (1993-10-04)
Factors behind teacher agency: a structural equation modelling study
Gülmez, Gülçin; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2019)
The purpose of this study was to model the relationship among factors that relate to teacher agency. The particular variables under scrutiny were teachers’ personality traits, levels of academic optimism, and their commitment to teaching. More specifically, the present study aimed at addressing the following research question through Structural Equation Modeling (SEM): “To what extent is teacher agency predicted by the model including direct and indirect effects of personality traits, academic optimism, and...
Eksenel kesme ve moment yükü altındaki flanşlar için yapay sinir ağına dayalı cıvatalı flanş tasarım aracı geliştirilmesi
Şanlı, Volakn; Akay, Ahmet Arda; Yıldırım, Alper; Gürses, Ercan; Çöker, Demirkan; Kayran, Altan (null; 2016-09-30)
Eksenel kompresörler üzerinde deneysel araştırma yapmak için bir deney düzeninin tasarımı, kurulması ve geliştirilmesi
Eralp, Cahit O.; Hatip, Etka Ö.(1985)
Citation Formats
M. Şen, Kökene Dayalı Dayanışma-Yardımlaşma. 2016, p. 292.