Gorsel Sanatlar ve Materyal Gelistirme Dersinin Okul Oncesi Ogretmen Adaylarının Problem Cozme Becerisi ve Yaratıcılık Duzeyine Etkisi

2017-05-14
Demirtaş, Seden
Alıcı, Şule
Sevimli Çelik, Serap
4th International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 May 2017

Suggestions

Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Köseoğlu, Kamuran; Tunga, Yeliz (null; 2017-12-17)
Çağımızda yaşanan hızlı ve sürekli teknolojik gelişim teknolojinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılmasını gerekli kılmıştır. Buna paralel olarak alanyazında farklı disiplinlerde eğitimde teknoloji kullanımı konu alan birçok akademik çalışma yapılmaktadır. Farklı disiplinlerde eğitim teknolojilerinin kullanım düzeyini tespit etmeyi amaçlayan, farklı alanlardan eğitimcilerinin ve öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanılmasına yönelik yeterlilik ve tutumlarını inceleyen çalışmalar bu araştırmalardan sadece ba...
Brain oscillatory analysis of visual working memory errors
Mapelli, Igor; Özkurt, Tolga Esat; Department of Health Informatics (2019)
Brain dynamics of memory formation were explored throughout a working memory (WM) task. Electroencephalography data were acquired from participants while presented with grayscale photos of object categories (each category defined by images sharing a common gist). Following a short delay, two probes were shown to test memory accuracy. Time-frequency representations of successful and erroneous memories were contrasted. Additionally, brain connectivity was studied via coherency and phase-amplitude coupling (PA...
Investigation of effect of visual treatment on elementary school student’s spatial ability and attitude toward spatial ability problems
Bayrak, Mahmut Emre; Bulut, Safure; Department of Educational Sciences (2008)
The purposes of the study were to investigate the effects of visual treatment on students’ opinion in terms of thinking process and students’ opinion in terms of feelings in the spatial ability activities; to investigate the effects of visual treatment on student’s spatial ability, spatial visualization and spatial orientation The study was conducted in Ankara with 21 sixth-grade elementary school students. One group pretest-posttest design was used. Two measuring instruments were utilized: Spatial Ability ...
Kassel Projesi Cebir Testinde bir grup Türk Öğrencinin Genel Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri
Ersoy, Yaşar; Erbaş, Ayhan Kürşat (2005-01-01)
Ülkemizde örenci baarılarına yönelik uluslararası karılatırmalı çalımalar, öretim programlarını, öretmen yetkinliklerini deerledirmeye yönelik incelemeler, neredeyse yok denecek kadar, azdır. Bu çalımada, uluslararası örenci baarısını belirlemeye yönelik Kassel Projesi Cebir Testi (KaPAT) 1997-98 öretim yılının son haftasında Ankara’nın sosyo-ekonomik gelimilik bakımından orta-alt gelir grubunun yerletii bir bölgedeki ilköretim okulunda sekizinci sınıfta uygulandı; örenci baarılarıyla ilgili derlenen verile...
Event boundary detection using web-cating texts and audio-visual features
Müjdat, Bayar; Çiçekli, Fehime Nihan; Department of Computer Engineering (2011)
We propose a method to detect events and event boundaries in soccer videos by using web-casting texts and audio-visual features. The events and their inaccurate time information given in web-casting texts need to be aligned with the visual content of the video. Most match reports presented by popular organizations such as uefa.com (the official site of Union of European Football Associations) provide the time information in minutes rather than seconds. We propose a robust method which is able to handle unce...
Citation Formats
S. Demirtaş, Ş. Alıcı, and S. Sevimli Çelik, “Gorsel Sanatlar ve Materyal Gelistirme Dersinin Okul Oncesi Ogretmen Adaylarının Problem Cozme Becerisi ve Yaratıcılık Duzeyine Etkisi,” presented at the 4th International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 May 2017, Turkey, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80091.