Gorsel Sanatlar ve Materyal Gelistirme Dersinin Okul Oncesi Ogretmen Adaylarının Problem Cozme Becerisi ve Yaratıcılık Duzeyine Etkisi

2017-05-14
Demirtaş, Seden
Alıcı, Şule
Sevimli Çelik, Serap
Citation Formats
S. Demirtaş, Ş. Alıcı, and S. Sevimli Çelik, “Gorsel Sanatlar ve Materyal Gelistirme Dersinin Okul Oncesi Ogretmen Adaylarının Problem Cozme Becerisi ve Yaratıcılık Duzeyine Etkisi,” presented at the 4th International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 May 2017, Turkey, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80091.