Kanserde İlaç Direnç Mekanizmaları

2016-05-08
Gündüz, Ufuk

Suggestions

Kanserde Tümöre Özgü Protein Etkileşim Ağlarının Alternatif Uç Birleştirme Olaylarıyla Yeniden Oluşturulması
Tunçbağ, Nurcan(2021-01-15)
Alternatif uç birleştirme proteomun ve sonrasında interaktomun çeşitliliğine katkı sağlayan önemli transkripsiyon sonrası mekanizmalardan biridir. Tek bir genden, farklı protein izoformlarının üretilmesine imkân verir. Etkileşim ağları açısından bakıldığında ise aynı proteinin farklı izoformları yeni etkileşimlerin kazanılmasına ya da var olan etkileşimlerin kaybedilmesine yol açabilir. Alternatif uç birleştirme olaylarının neden olduğu hücre içi değişimler kanser de dahil olmak üzere farklı hastalıkla...
Kanser Tedavisinde Manyetik Nanoparçacıklar İlaç Hedeflenmesi.
Gündüz, Ufuk(2010-12-31)
XRD ve TEM analiz sonuçları, sentezlenen manyetik nanoparçacıkların(MNP) kristal yapı ve nano boyutta olduklarını kanıtlamaktadır. FT-IR analiz sonuçları, sentezlenen MNP'lerin yüzeylerinin aminosilan ile modifiye edilerek, 5 jenerasyon PAMAM dendrimer ile kaplandığını göstermektedir. Proje takvimine uygun olarak ilerleyen çalışmalarımızın devamında ; sentezlenen MNP'lerin karakterizasyonun tamamlanması için Titreşimli Örnek Manyetometresi (VSM), Küçük Açı X-ışını Saçılımı (SAXS), Tarayıcı Elektron Mikrosk...
Kanser tedavisinde kullanılmak üzere doksorubisin ve CpG-oligonükleotit yüklü manyetik nanoparçacıkların hazırlanması
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2017-12-31)
Bu çalışmada, sentezlenen 7. jenerasyon dendrimerik manyetik nanoparçacıklara (G7DcMNP) doksorubisin yüklenecek ve parçacıkların yüzeyi CpG oligodeoksinükleotit ile modifiye edilecektir. CpG-ODN, meme kanseri, melanoma ve hepatoma gibi malign hücrelerde endozomal TLR9’u aktive ederek apoptozu tetikleyen tek iplikli DNA analogudur. CpG-ODN’lerin nanoparçacıklara bağlanması, DcMNP’lerin tümör bölgesine hedeflenmesine katkı sağlayacağından aktif hedefli taşıma sistemlerinin üretilmesinde etkili araçlar olacaktır.
Celecoxib delivery with epidermal growth factor receptor-targeted immunoliposomes for cancer therapy /
Limasale, Yanuar Dwi Putra; Keskin, Dilek; Banerjee, Sreeparna; Department of Biotechnology (2015)
Millions of people are affected by retinal diseases such as age-related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa (RP, night blindness). Retinal tissue engineering has potential to become a valid therapeutic approach to regenerate retina. The aim of this study was to construct a biomimetic retinal tissue substitute by using biocompatible and natural polymers and in vitro techniques. For this purpose, a retinal pigment epithelial (RPE) cell monolayer was formed on an electrospun silk fibroin mesh t...
The Preparation and characterization of dendrimer coated magnetic nanoparticles for targeted cancer therapy
Khodadust, Rouhollah; Gündüz, Ufuk; Gündüz, Güngör; Department of Biotechnology (2013)
Nanotechnology is a promising alternative to overcome the limitations of classical chemotherapy. This technology has enabled the development of particles with nano sizes that can be fabricated from a multitude of materials in a variety of compositions. These nanoparticles include; quantum dots (QDs), polymeric nanoparticles, gold nanoparticles, magnetic nanoparticles and dendrimeric nanoparticles. In first section of this study, superparamagnetic iron oxide nanoparticles were synthesized by coprecipitation ...
Citation Formats
U. Gündüz, “Kanserde İlaç Direnç Mekanizmaları,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80266.