Kanser tedavisinde kullanılmak üzere doksorubisin ve CpG-oligonükleotit yüklü manyetik nanoparçacıkların hazırlanması

2017-12-31
Bu çalışmada, sentezlenen 7. jenerasyon dendrimerik manyetik nanoparçacıklara (G7DcMNP) doksorubisin yüklenecek ve parçacıkların yüzeyi CpG oligodeoksinükleotit ile modifiye edilecektir. CpG-ODN, meme kanseri, melanoma ve hepatoma gibi malign hücrelerde endozomal TLR9’u aktive ederek apoptozu tetikleyen tek iplikli DNA analogudur. CpG-ODN’lerin nanoparçacıklara bağlanması, DcMNP’lerin tümör bölgesine hedeflenmesine katkı sağlayacağından aktif hedefli taşıma sistemlerinin üretilmesinde etkili araçlar olacaktır.

Suggestions

Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
7-12 yaş grubuna yönelik eğlenceli bilim etkinliklerinin çevrimiçi (online) eğitim materyal ve destek ile sunumu
Gündoğan, Mihraç Banu(2013-12-31)
7-12 yaş grubuna yönelik eğlenceli bilim etkinliklerinin çevrimiçi (online) eğitim materyal ve destek ile sunumu projesi, karma (yüzyüze ve uzaktan) bir uygulama olarak; temel bilimler ekseninde ve İnternet üzerinden; (1) temel kuramlar, görsel sunumlar, belgesel gösterimleri ve ilgili güncel olaylardan oluşan eğitim içeriğini sunmayı (2) Rehber eğitimciler ve öğrencileri bir araya getirerek, uygulama ve atölye çalışmaları yapmayı, bu çalışma sonuçlarını paylaşmayı, tartışmayı, gerçek yaşamla ilişkilendirm...
Diş Uygulamalarina Yönelik Polimer-Biyocam Nanobiokompozit Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen(2013-12-31)
Diş hekimliğinin restoratif doğası, onu rejeneratif tıbbın ön planında tutmaktadır. Biyomalzemeler ilk olarak, diş ve kraniofasial alanlarında test edilmiştir. Sert ve yumuşak dokular, diş ve periodontal kısımlarda mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, peridontal kemik dokusunun doku mühendisliği yaklaşımıyla rejenerasyonu için bir biyocam ve doğal polimerden oluşan üç-boyutlu, gözenekli kompozit hücre taşıyıcısı hazırlamaktır. Biyocamların, biyouyumluluk ve biyoaktiflilik gibi özellikleri, diş uygulamaları için...
Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.
Yücel, Ayşe Meral; Özen, Can; Şeker, Tamay(2013-12-31)
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zamana Bagli Is Plani Arastirma, ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde akredite olunucak metotlar geregi tartilan maddelerin kütle araligina uygun hassasiyette terazinin kullanimi, bu terazinin özel kütle seti ile periyodik kalibrasyonu ve kullanilan ...
Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2014-12-31)
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampüs ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Çok geniş bir arazide kurulu olan kampusümüzde, akademik, idari, öğrenci, ziyaretçi sayıları onbinlerle ifade edilmektedir. Tüm canlılarıyla bu örnek doğal yaşam alanında hem gün içinde hem de geceleri karşılaşılabilecek çeşitli tehlike ve riskler mevcuttur.Bugüne dek kampusümüzde afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olma ve kam...
Citation Formats
U. Gündüz and P. Mutlu, “Kanser tedavisinde kullanılmak üzere doksorubisin ve CpG-oligonükleotit yüklü manyetik nanoparçacıkların hazırlanması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61381.