Bir Konut Finansman Aracı Olarak Mortgage Sisteminin Türkiye’de Olası Etkileri Üzerine

2007-06-01

Suggestions

Bir konut finansman aracı olarak mortgage sisteminin Türkiye’de olası etkileri üzerine
Balaban, Osman (İmge Kitabevi Yayınları, 2007-06-01)
Ruşen Keleş'e Armağan dizisi, sayısız makalenin, onlarca kitabın, yüzlerce akademisyenin, binlerce öğrencinin arkasındaki öncü bir kişiliğe saygı yapıtı olarak hazırlanmıştır. Her biri farklı konulara odaklanan altı kitaptan oluşan bu dizi, elli yılı aşkın akademik yaşamı boyunca ilklere imza atan Ruşen Keleş'e yakışır biçimde, yüzden fazla yazarı bir araya getirmesiyle Türkiye'de bir ilk niteliği taşımaktadır. Yurtiçinden ve yurtdışından kentleşme, yerel yönetimler, çevre politikaları, tarih, siyaset bili...
Bir Tipo-Morfolojik Okuma Aracı Olarak Atlas: Batı Ankara’nın Konut Tipleri Atlası İçin Bir Deneme
Parlak, Neris Saadet; Çalışkan, Olgu; Balamir, Aydan; Atabaş, Müjdat Kadri (2021-05-11)
Çağdaş kentsel morfoloji yazını nicel ve nitel çok sayıda farklı araştırma yöntem ve aracını barındıran bir çeşitliliğe sahiptir. Farklı yöntemlerin kendine özgü ‘mekânsal okuma’ biçimlerini olanaklı kıldığı ön kabulü ile morfolojik araştırmalara yönelik yöntem arayışlarının ve bu yönde bir araştırma gündeminin, kentlerin içsel karakterlerine yönelik yeni bilgi temelinin de ortaya çıkmasına katkı sağlayacağı savlanabilir. Bu bağlamda bildiri, son yıllarda mekansal haritalama ç...
Conservation of Urban Space as an Ontological Problem
Günay, Baykan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
The objects of conservation are known in the western languages by such epistemologies as heritage, historical building, monument, site, or beauty. Such a terminology exists in Turkish too, however, either consciously or unconsciously, legislation in Turkey rests on the notion of natural and cultural beings (tabiat ve kültür varlıkları). In spite of such a sophisticated definition, and that Turkey has a well developed legislation concerning conservation; it is hard to say that the society as a whole finds th...
Bir Kimlik İnşası Olarak Ulus-Devlet Yurttaşlığı ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü
TISOĞLU KAYA, SEÇİL; KAYA, KADİR YÜCEL; Çağıltay, Kürşat (2018-04-01)
Bu çalışma ulus-devlet yurttaşlığından, küresel yurttaşlığa yurttaşlık olgusunun evrimi ile ilgilidir. Yurttaşlık olgusunun tarihsel süreç içerisinde nasıl tanımlandığı ve yurttaşlığı belirleyen ölçütlerin ne olduğu ve günümüze kadar uğradığı değişimler ele alınmıştır. Çalışma, yurttaşlığın tarihsel gelişimi içerisindeki kuramsal yaklaşımları, Dünya yurttaşlığı ile küresel yurttaşlık arasındaki farkları ele alarak, ulus-devletin yapısal ve niteliksel özellikleri ve ulus-devlet yurttaşlığının öncülleri olan ...
Exploring the potential of mat-building for the creation of universally designed environments
Eren, Yasemin; Aközer, Emel; Department of Architecture (2004)
The goal of this study is to reread the strategies of formal organization in architecture, which are called أmat-buildingؤ and أmat-urbanismؤ, exploring their potential to contribute to the creation of universally designed built environments in the 21st century. The idea of mat-building was first delineated by Alison Smithson in 1974, in her article أHow to Recognize and Read Mat-Building,ؤ by means of its traditional and modern examples. The concept of universal design was first used in 1970̕s and reinterp...
Citation Formats
O. Balaban, “Bir Konut Finansman Aracı Olarak Mortgage Sisteminin Türkiye’de Olası Etkileri Üzerine,” pp. 237–258, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80326.