Review of Village Institutions from the Aspect of Instructional Technology

Download
2018-04-01
TISOĞLU KAYA, SEÇİL
KAYA, KADİR YÜCEL
Çağıltay, Kürşat
Bu çalışma ulus-devlet yurttaşlığından, küresel yurttaşlığa yurttaşlık olgusunun evrimi ile ilgilidir. Yurttaşlık olgusunun tarihsel süreç içerisinde nasıl tanımlandığı ve yurttaşlığı belirleyen ölçütlerin ne olduğu ve günümüze kadar uğradığı değişimler ele alınmıştır. Çalışma, yurttaşlığın tarihsel gelişimi içerisindeki kuramsal yaklaşımları, Dünya yurttaşlığı ile küresel yurttaşlık arasındaki farkları ele alarak, ulus-devletin yapısal ve niteliksel özellikleri ve ulus-devlet yurttaşlığının öncülleri olan ulus, ulusçuluk kavramları etrafında ele alınmıştır. Bununla birlikte ulus-devlet yurttaşlığından küresel yurttaşlığa geçisin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri ve küresel yurttaşlık projesinin görünümleri ortaya konulmuştur. Ulus-devlet yurttaşlığı küresel yurttaşlık projesi adı altında mikro- ulusçuluğun, etnik canlanmanın hızla arttığı, uluslararası güçlerin mazlum uluslar üzerindeki baskılarının yoğunlaştığı yeni bir yüzyıl yaşanmaktadır. Ancak her şeye rağmen bu yüzyıl yine de ulus-devletlerin varlığının bir kez daha anlam kazandığı yüzyıl olacaktır.
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Investigation of slow cook-off characteristics of self-igniting energetic materials
Kaya, Zekeriya Taner; Külah, Görkem; Köksal, Murat; Department of Chemical Engineering (2022-2-08)
In this study slow heating response of small-scale test items and full-scale munitions due to thermal decomposition of explosives was investigated. Thermal decomposition parameters of the four most prevalent explosive formulations (from P1 to P4) used in defense industry were determined using non-isothermal thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry. Considering these parameters, an igniter formulation was developed to burn the explosive formulations in a predefined temperature before ...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
İnvestigating the mediating role of innovation in the relationship between entrepreneurship and regional economic development
Demirdağ, İsmail (2018-12-01)
Purpose: This study aims to show how innovation plays as a mediator in the link between entrepreneurship and economic development level. Methodology: Using data of 26 NUTS II regions of Turkey and mediation analysis technique, the study has examined the associations among the variables for four periods: 1995, 2000, 2005, and 2010. Findings: The results, supporting the mainstream arguments in the literature and the main hypothesis, illustrate that the interaction between entrepreneurship and innovation has a...
Analysis of the social meanings of the second person pronoun SEN'in Turkish
Hatipoğlu, Çiler (2008-04-01)
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin ikinci tekil şahıs adılı SEN’i ne zaman ve kime hitap ederken kullandıklarını incelemekte ve kullanılan ikinci şahıs adılının araştırmaya katılanlar için hangi toplumsal ve anlatımsal anlamları taşıdığını bulmaya çalışmaktadır. Çalışmada ayrıca, Brown ve Gilman’ın (1960) ortaya koydukları “Güç ve Dayanışma” modelinin Türkçe’de gözlenen SEN kullanım çeşitlerini ve bunların taşıdıkları anlamları açıklayıp açıklayamadığını da araştırmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler a...
Evaluation of rail freight transportation in Turkey prior to deregulation
Cebeci, Alper; Tüydeş Yaman, Hediye; Department of Civil Engineering (2019-3-16)
Rail freight is a major component of industrial development in a country, as it provides very cheap transportation opportunities for raw materials, such as coal, ores, etc. However, due to its stop-to-stop nature, it always requires a first- and last-mile connection with another mode, thus, has relatively longer total travel times. As a results, it can hardly earn the revenues necessary for its operations and has been heavily subsized by govermnets in many coun...
Citation Formats
S. TISOĞLU KAYA, K. Y. KAYA, and K. Çağıltay, “Review of Village Institutions from the Aspect of Instructional Technology,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 463–480, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/47606.