Development and Validation of Readiness for Change Scale

2013-01-01

Suggestions

Development and Validation of Readiness for Change Scale
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve (2013-01-01)
Development and validation of First Aid Self Efficacy Scale
Gülmez Dağ, Gülçin; Çapa Aydın, Yeşim (2015-09-08)
Among all individuals, children are more prone to risks due to their curiosity, increased level of activity and lack of defence, self-protection, and awareness (Galal, 1999). Each year, every one of ten children is known to consult health care services as a result of accidents (Romer & Manciaux, 1991) and accidents constitute the leading causes of child death especially for school-age children (5-14 years) (Erkan & Goz, 2006). Appropriately trained bystander response is known to be critical in cases of eme...
Development and validation of Self regulatory Strategies Scale
Kadıoğlu, Cansel; Uzuntiryaki, Esen; Çapa Aydın, Yeşim (null; 2007-09-21)
The present paper reports the findings of the pilot study of the development and validation of a new scale assessing self-regulatory strategies that high school students use while studying for chemistry class. In total, 422 high school students in Ankara in Turkey participated in this study. An exploratory factor analysis was conducted using maximum likelihood method of extraction and direct oblimin rotation to allow for correlations among factors. Results indicated that the Self-Regulatory Strategies Scale...
Development and validation of human population growth scale in the context of sustainability
Demirci, Sinem; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2014)
The aim of this study is to construct valid and reliable scales to identify beliefs towards the effects of human population growth, and to explore the HPG beliefs of preservice teachers at Middle East Teachnical University. HPG is one of the essential elements of education for sustainable development and preservice teachers were included in this study since they are future teachers to implement ESD programs. The data were collected in the fall term of 2013 2014 academic year from six hundred fifty eight pre...
Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
ÖNEN, ÖZGÜR; Kondakçı, Yaşar (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kendi ahlaki değerlerinden vazgeçmelerinde okulun temel paydaşları olan iş arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve velilerin ne derecede etkili olduklarını ölçmeye yönelik Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık (AKADA) ölçeğinin geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak sırasıyla alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular doğrultusunda ölçek maddeleri hazırlanmış, uzman görüşü ve öğretmen düşünceleri alınmıştır. Bu aşamalardan sonra elde edilen iki düz...
Citation Formats
Y. Kondakçı and M. Zayim Kurtay, “Development and Validation of Readiness for Change Scale,” İlköğretim Online, pp. 23–35, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80535.