Su Döngüsünün Dinamik ve Döngüsel Düşünce Yaklaşımı ile İncelenmesi

2018-10-04
Bol, Fulda
Öztekin, Ceren

Suggestions

Su kolonunun oksijenli-oksijensiz arayüzey tabakasındaki fosfat ve nitrat döngülerinin modellemesi
Oğuz, Temel; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea(2012)
Data collected extensively in the water of the central Baltic Sea show the development of nitrate deficits, likely caused by denitrification and anammox. Observations of temperature and salinity, oxygen, hydrogen sulfide and nutrient concentrations in the central Gotland Sea reveal the rate of formation of nitrate deficits to be largest in the oxic waters above and in the halocline. The reason that large accumulated deficits are observed in stagnant deeper waters is simply that there they can build up over ...
Rehabilitation studies about storage tanks: a case study
Çağlar, Meriç; Merzi, Nuri; Department of Civil Engineering (2015)
One of the most important factors, while designing a water distribution system, is the storage tank capacity in terms of costs. When the storage tank volume is increased, more water can be stored, the water distribution system works more efficiently, and energy costs can be decreased. Population growth, interest rate, the cost of the water distribution system elements and energy prices have major effects on the storage tank capacity. The software model of the study area, N8.3, was optimized, and the daily e...
Su dağıtım sistemleri için en iyi ek klorlama istayon ağının simülasyon optimizasyon ve çok amaçlı bulanık karar verme modelleri kullanılarak belirlenmesi
Ayvaz, Mustafa Tamer; Kentel Erdoğan, Elçin (2016-10-26)
Su yapılarında kapaklar altındaki yerel oyulmanın benzeşim kanunları
Altınbilek, Doğan H.; Basmacı, Yakup(1971)
Su yapılarında dik kapaklar altında ve kohezyonsuz gevsek zeminlerde yatay jet akımdan dolay meydana gelen oyulmanın benzeşim kanunları arastırıldı. Yerel oyulmanın analizi, süreklilik denkleminin yerel oyulma çukuru için tatbikine dayanmaktadır. Oyulmanın analizi s1rasında teorik ifadelerin katsayılar deneysel neticelere dayanarak tayin edilmektedir. İki-boyutlu jet akımla değişik kapalı aralıkları ve üç çesit malzeme ile oyulma deneyleri yapilarak oyuntu çukurunun zamanla değismesi incelendi. Elde ed...
Su kaynakları geliştirilmesinde eksik hidrolojik ve ekonomik bilgilerle sistem analizi uygulaması
Altınbilek, Doğan H.(1974)
Citation Formats
F. Bol and C. Öztekin, “Su Döngüsünün Dinamik ve Döngüsel Düşünce Yaklaşımı ile İncelenmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80751.