Su yapılarında kapaklar altındaki yerel oyulmanın benzeşim kanunları

Download
1971
Altınbilek, Doğan H.
Basmacı, Yakup
Su yapılarında dik kapaklar altında ve kohezyonsuz gevsek zeminlerde yatay jet akımdan dolay meydana gelen oyulmanın benzeşim kanunları arastırıldı. Yerel oyulmanın analizi, süreklilik denkleminin yerel oyulma çukuru için tatbikine dayanmaktadır. Oyulmanın analizi s1rasında teorik ifadelerin katsayılar deneysel neticelere dayanarak tayin edilmektedir. İki-boyutlu jet akımla değişik kapalı aralıkları ve üç çesit malzeme ile oyulma deneyleri yapilarak oyuntu çukurunun zamanla değismesi incelendi. Elde edilen deneysel neticeler, oyuntu derinliğini tahnin için bulunan denklemle karşılaştırıldı. Limit oyulma derinliğini veya oyulmanın zamanla değişimini tayin için pratikte kullanılacak abaklar hazırlandı.
Citation Formats
D. H. Altınbilek and Y. Basmacı, “Su yapılarında kapaklar altındaki yerel oyulmanın benzeşim kanunları,” 1971. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFd05qWT0.