Su kolonunun oksijenli-oksijensiz arayüzey tabakasındaki fosfat ve nitrat döngülerinin modellemesi

Download
2012
Data collected extensively in the water of the central Baltic Sea show the development of nitrate deficits, likely caused by denitrification and anammox. Observations of temperature and salinity, oxygen, hydrogen sulfide and nutrient concentrations in the central Gotland Sea reveal the rate of formation of nitrate deficits to be largest in the oxic waters above and in the halocline. The reason that large accumulated deficits are observed in stagnant deeper waters is simply that there they can build up over years to decades of stagnation. The magnitude of the nitrate deficit formation varies between years, mainly depending on the annual maximum depth of the mixed layer and related late-winter nitrate concentration in surface water. The bulk of nitrogen losses is by denitrification (anamox maximum 12%?) in the oxic part of the Baltic where it is only possible in sediments. Deep waters turning anoxic can have very high rates of denitrification, but for short periods only. Therefore, and with the small water volume involved, this is of no importance for the Baltic N-balance. The results show that denitrification is not high in the Baltic Sea because it is prone to anoxia at depth. Especially, an often invoked negative feedback removing nitrogen (high nitrate - high production – high sedimentation – high oxygen consumption – anoxia – high denitrification, hence lowered nitrate delivery to the surface) is not at work here. On the contrary, oxic conditions of the water favour nitrogen removal. The stagnation period in the seventies had lower denitrification than the more oxic period of the nineties. Other processes than denitrification and burial in sediments contribute to bound-nitrogen removal in the Baltic Sea, since nitrate deficits are smaller than observed N2 supersaturation.

Suggestions

Samsun İli Kıyı Şeridi Nehir ve Deniz Sedimentlerinde Öncelikli Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Bileşikleri
Dinç, Burak; Avaz, Gülşen; Canlı, Oltan; Aslan, Ertuğrul; Eren, Beytullah; Yetiş, Ülkü (2019-03-01)
This study was carried out to determine the toxic effects of the concentrations of 16 PAH compounds identified as the of priority pollutant in the river and sea sediments of the Samsun Province coastline. As a result of analysis of the sediment samples taken from 14 stations by gas chromatography mass-mass spectrophotometry, total PAH concentration was determined to be in the range of 53,33 –1099,56 μg kg-1. It was observed that the individual PAH concentrations were lower than their effects ra...
Principal component and time series analysis of air-sea interactions in the "seas of the old world"
Gündüz, Murat; Özsoy, Emin; Graduate School of Marine Sciences (2002)
Climate data on surface atmospheric variables, sea surface temperature and computed air-sea fluxes are analysed to describe comparative surface climatolo gies of the 'Seas of the Old World' (Black, Caspian and Mediterranean Seas) and to investigate their interannual and interdecadal variability. Based on these analyses, differences and similarities between climates of these basins and their relationships to other global systems are identified. Empirical Orthogonal Function (EOF) Analysis is used to study sp...
Determinants of temperature and salinity in the Levantine Sea using in-situ data
Serimözü, Cem; Taşıran, Ali Cevat; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-8)
The Levantine Sea, part of the Eastern Mediterranean where international interests collide and exposed to rising anthropogenic pressure, is our focus in this study. Additionally, four of its sub-regions: Cilician and Levantine Basins, Coastal Nile Delta and Rhodes Gyre are chosen. On account of the relative scarcity of scientific studies of these regions, we aimed to contribute to the investigation of Sea Water Temperature and Salinity, two critical oceanographic parameters in the context of climate change....
Batı Karadeniz aerosolunun zamansal değişiminin değerlendirilmesi
Genç Tokgöz, Derya Deniz; Balcılar, İlker; İlhan, Ali İhsan; Balta, Tülay; Tuncel, Süleyman Gürdal (null; 2017-11-03)
Bu çalışmada, Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde Kırklareli toplanan partikül madde örneklerinin kimyasal kompozisyonu kullanılarak konsantrasyonlardaki zamansal değişiklikleri ve ölçülen konsantrasyonları etkileyen faktörleri belirlenmiştir. Partikül madde (PM) örnekleri Kırklareli ili kırsalında konuşlandırılmış bir istasyonda (41o 57.996'K, 27o 23.670'D) toplanmıştır. İstasyonun denize uzaklığı yaklaşık olarak 50 km, Bulgaristan sınırına uzaklığı ise 5 km’dir. İstasyonun bulunduğu 50 km’lik çapta herh...
Denizlerdeki Mikrobiyal Reaksiyonların Yeni Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması: Genetik, Biyojeokimya ve Modelleme
Tuğrul, Süleyman; Salihoğlu, Barış; Ibello, Valeria; Örek, Hasan; Karahan, Arzu(2018)
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından Mersin Körfezi?nde 1997 yılından bu yanasürdürülen Erdemli Zaman Serisi (ETS) programı dahilinde ölçülen degiskenlere ek olarak, buproje kapsamında toplam su kolonu derinligi 200 metre olan istasyonda altı farklı derinliktenbir yıl boyunca aylık periyotlarda deniz suyu örneklemesi yapılmıstır. Bu örneklerde yeni nesildizileme yönteminin kullanıldıgı amplikon dizilemesi (metagenomik) analizleri yapılarakbiyojeokimyasal döngülerde önemli roller oynayan bakteri türleri...
Citation Formats
T. Oğuz and B. A. Fach Salihoğlu, “Su kolonunun oksijenli-oksijensiz arayüzey tabakasındaki fosfat ve nitrat döngülerinin modellemesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJME5UVTE.