Yeni Üzerine Spekülasyonlar, Mimar-Mimarlık-Kent / Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8, Öğrenci Metin Yarışmaları, 2019

2020-12-01

Suggestions

A multiple-case study on university-industry relations from neo-institutional perspective
Yılık, Mehmet Ali; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Sciences (2018)
This study aims to investigate what characterizes Turkish Technology Development Zones’ (TDZ) structures and functions, and how these structures and functions impact Turkey’s knowledge and technology production policy and higher education policy from the point of view of a neo-institutional conceptual framework. This is a multiple-case study of three TDZs in two research-intense universities and an institute of high technology in Turkey. Data sources include rich data informants from TDZs and universities a...
Yeni Abd Ulusal Uzay Politikası Ve Uzay Alanında Uluslararası İşbirliği İçin Engeller Ve Fırsatlar
Seçkin, Başar (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2012)
Bu makalede, uzay alanında işbirliğine engel olan başlıca uluslararası düzenlemeler tanıtılmış, ABD’nin 2010 yılında açıkladığı ulusal uzay politikası incelenmiş ve uzay alanında faaliyet gösteren ülkeler açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu politikaya bağlı olarak oluşan uluslararası işbirliğine yönelik fırsatlar tanıtılmıştır.
Yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden ilköğretim örgütsel alanında yaşanan kurumsal değişim ve nedenleri
Eryılmaz , Mehmet Eymen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-12-1)
Bu çalışmada, son zamanlarda Türkiye’deki ilköğretim örgütleri arasında eğitim anlayışında zekâya ilişkin ortodoks bakış açısını baz alan davranışçı yaklaşımdan, çoklu zekâyı esas alan yapılandırmacı yani öğrenci merkezli yaklaşıma doğru yaşanan hareketlilik yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden incelenmektedir. Çalışmanın gayesi, bahsedilen örgütsel alanda kurumsal bağlamda yaşanan bu hareketliliğin öncüllerine ışık tutmaktır. Bu doğrultuda çalışmada birebir-karma görüşmeler gerçekleştirilmiş ve eld...
Yeni Yasal Düzenlemeler Kentsel Sorunlar ve Planlama
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 2014-01-01)
New Or Transformed: Design Approaches Of Antakya Houses In The French Mandate Period
Rifaioğlu, Mert Nezih (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Antakya, known as Antioch during the ancient period, has been inhabited continuously and formed/re-formed and transformed from antiquity to the present by different cultures and empires. It had an organic city form organized with culs-de-sac towards the end of the Ottoman Period. Previous research particularly conducted on its multi-layered urban identity together with on certain buildings from antiquity focuses on the study of the architecture that formed throughout the Ottoman period until it ended. On th...
Citation Formats
L. Özgenel, Yeni Üzerine Spekülasyonlar, Mimar-Mimarlık-Kent / Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8, Öğrenci Metin Yarışmaları, 2019. 2020.