BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM MODELLERİ ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETEBİLME YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

2018-11-03
Hünük, Deniz
Savucu, Yüksel
Öztürk, Mehmet Ata
Yanık, Mehmet
İnce, Mustafa Levent

Suggestions

COLLAPSE FRAGILITY ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE TALL BUILDINGS
Budak, Erhan; Çelik, Ozan Cem; Sucuoğlu, Haluk; Department of Civil Engineering (2022-9-02)
Seismic performance of a 253 m tall reinforced concrete core wall building in Istanbul, designed according to performance-based seismic design principles, was assessed to determine the response parameters that control the serviceability, safety and collapse performance limit states. An ambient vibration test of the building was performed to identify its dynamic properties, including the damping properties for service loads. A three- dimensional linear elastic finite element structural model of the building ...
BECK DEPRESYON ENVANTERİ II’NİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Canel Çınarbaş, Deniz; Bozo Özen, Özlem(2017-12-31)
Beck Depresyon Envanteri'nin ikinci versiyonu (BDE-II; Beck, Steer, & Brown, 1996) yıllardır İngilizce literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçek Türkçe'ye de çevrilmiş, kültürler-arası çalışmalarda yapısal eşitliği ve madde eşitliği incelenmiştir (Canel-Çınarbaş, Cui, & Lauridsen, 2011). Ancak, bu ölçeğin Türkçe'sinin geçerlik ve güvenirliği araştırılmadığından halen Türkçe literatürde kullanılamamaktadır. Bu araştırmanın amacı BDI-II'nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir...
BİBERİYE YAĞININ ENKAPSÜLASYONU
Şahin, Serpil(2013-12-31)
BİBERİYE YAĞININ ENKAPSÜLASYONU
ÇİFT FAZLI ÇELİKLERİN YÜKSEK SICAKLIK VE ENDÜSTRİYEL DEFORMASYON HIZLARINDA ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİ
Efe, Mert(2017-12-31)
ÇİFT FAZLI ÇELİKLERİN YÜKSEK SICAKLIK VE ENDÜSTRİYEL DEFORMASYON HIZLARINDA ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİĞİ
BETON AĞIRLIK BARAJLARININ GÖÇME DURUMLARININ BELİRLENMESİNDE ÖRTÜŞMELİ KAFES VE SONLU ELEMAN YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Soysal, Berat Feyza; Arıcı, Yalın; Binici, Barış; Tuncay, Kağan (2017-10-11)
Citation Formats
D. Hünük, Y. Savucu, M. A. Öztürk, M. Yanık, and M. L. İnce, “BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM MODELLERİ ÖZ-YETERLİKLERİ VE ÖĞRETEBİLME YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81835.