BECK DEPRESYON ENVANTERİ II’NİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

2017-12-31
Beck Depresyon Envanteri'nin ikinci versiyonu (BDE-II; Beck, Steer, & Brown, 1996) yıllardır İngilizce literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ölçek Türkçe'ye de çevrilmiş, kültürler-arası çalışmalarda yapısal eşitliği ve madde eşitliği incelenmiştir (Canel-Çınarbaş, Cui, & Lauridsen, 2011). Ancak, bu ölçeğin Türkçe'sinin geçerlik ve güvenirliği araştırılmadığından halen Türkçe literatürde kullanılamamaktadır. Bu araştırmanın amacı BDI-II'nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Depresyon Türkiye'de de, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, yaygın olarak görülen bir psikolojik sorundur (American Psychiatric Association, 1994; World Health Organization, 1983). Beck Depresyon Envanteri de depresyonun ölçümünde yaygın olarak kullanılan ölçeklerden biridir. Türkiye'de halen kullanılan BDE versiyonu, Beck Depresyon Envanteri'nin eski bir versiyonu olup, Hisli tarafından 1988'de Türkçe'ye çevrilmiştir. BDE-II'nin, yani BDE'nin en yeni versiyonunun Türkçe'ye kazandırılması hem bu tür psikolojik sorunlar yaşayan bireylere hem de bu alanda araştırma yapan psikologlara faydalı olacaktır.
Citation Formats
D. Canel Çınarbaş, E. Ongan, and Ö. Bozo Özen, “BECK DEPRESYON ENVANTERİ II’NİN TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62107.