Vermiculitization of phlogopites within metagabbro, Central Turkey

1999-09-09
Toksoy Köksal, Fatma
İçöz, Serap
Göncüoğlu, M. Cemal

Suggestions

Vermiculitization of phlogopite in Metagabbro, central Turkey
Toksoy Köksal, Fatma; Göncüoğlu, Mehmet Cemal (2001-02-01)
Dioctahedral vermiculite occurs in an isolated metagabbro klippe (Kurancali Metagabbro) that belongs to the Central Anatolian Ophiolites from central Turkey. Both the metagabbro and the structurally underlying high-grade metamorphic rocks are intruded by granitic rocks. The Kurancali Metagabbro is characterized by its well-developed compositional layering, and the presence of vermiculitized phlogopite rich layers. Petrographic and mineralogic studies show that the primary mineral phases in the host rock are...
Vermiculite from pegmatitic phlogopitic gabbro, Central Turkey.
Toksoy Köksal, Fatma; Göncüoğlu, M. Cemal (null; 2000-06-29)
Diel vertical distribution, and herbivory of copepods in the south-western part of the Black Sea
Besiktepe, S (2001-04-01)
The abundance and population structure of copepods were studied in the southwestern part of the Black Sea in May 1994, April and September 1995, April, June and September 1996. Vertical distribution and diel vertical migration of copepods were studied in April and September 1995 and June 1996. In addition, the grazing rates of three size classes of copepods-300-500, 500-1000 and 1000-2000 mum-were estimated in September 1995. The total abundance of copepods was higher in June samples due to the large contri...
Plio-Pleistocene marine and terrestrial transitions of the Datça Basin, SW Turkey
Şiş, Fatih Seçkin; İnce, Meryem Dilan; Sümer, Ökmen; Özkaymak, Çağlar; Stoıca, Marıous; Uzel, Bora; Langereıs, Cor; Kaymakcı, Nuretdin (null; 2019-10-03)
Datça Yarımadası, Türkiye'nin güneybatı köşesinde yer alan, WSW-ENE gidişli doğrusal bir kara kütlesidir. Akdeniz'i, Ege Denizi'nin en güneydoğusundaki Gökova Körfezi'nden ayırır. Yarımada, Datça Havzası'nın orta kısmı oluşturduğu yerde neredeyse eşit üç kısma bölünmüştür. Datça Havzası'nın dolgusu Likya naplarına ait Mesozoyik karbonatlar, kırıntılılar ve ofiyolitler üzerine oturan Plio-Kuvaterner birimlerinden oluşmaktadır. Dolgu birimleri, birbirini izleyen iki hava atımlı kül tabakası ile arakatmanlı kı...
Speciation of inorganic and organometallic arsenic species with home-made amino-functionalized SPME fibers
Boyacı, Ezel; Shahwan, Talal (2010-09-19)
Citation Formats
F. Toksoy Köksal, S. İçöz, and M. C. Göncüoğlu, “Vermiculitization of phlogopites within metagabbro, Central Turkey,” 1999, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82165.