Hide/Show Apps

Çember Üzerinde Sınır Koşulları ile Bağlı Dış Neumann ve İç Dirichlet MHD Kanal Akış Probleminin Çözümü

2015-06-11
TEZER, MÜNEVVER