Danıştay 8. Dairesi Başkanlığı'na sunulan 2017/3551 Esas Sayılı Davaya ilişkin Bilirkişi Raporu

2018-07-01

Suggestions

Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na Bilirkişi Raporu (Dosya no: 2007/8514) /Hukuk Mücadelesinden Örnekler: Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar/Mimarlar Odası Antalya Şubesi/Derleyen: Osman Aydın
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2011-06-01)
Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na Bilirkişi Raporu (Dosya no: 2008/2001) /Hukuk Mücadelesinden Örnekler: Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar/Mimarlar Odası Antalya Şubesi/Derleyen: Osman Aydın
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2011-03-01)
Danıştay 6. Dairesi Başkanlığına Sunulan Bilirkişi Raporu
Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Uzun, Cemile Nil; Babalık, Ela (2019-01-01)
Danıştay 6. Daire Başkanlığına Sunulan Rapor
Babalık, Ela; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2016-04-01)
Çalıştay 9. Tasarımcı için Girişimcilik ve Kanvas İş Modeli Çalıştayı
Temeltaş, Handan; Ataman Scharning, Ayşegül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin tasarladıkları ürünler veya projeler üzerinden bu ürünleri nasıl hayata geçirebilecekleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Endüstri ürünleri tasarımı, yeni ürün geliştirme konusunda ana aktör olarak inovasyonu gerçekleştirme potansiyeli en yüksek olan disiplinlerden biridir. Günümüzde gerek kitlesel fonlama imkanlarının artması gerekse girişimcilik destekleri nedeniyle endüstri ürünleri tasarımı bölümü mezunları kendi tasarladıkları...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Danıştay 8. Dairesi Başkanlığı’na sunulan 2017/3551 Esas Sayılı Davaya ilişkin Bilirkişi Raporu,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83064.