Danıştay 6. Daire Başkanlığına Sunulan Rapor

2016-04-01

Suggestions

Danıştay 8. Dairesi Başkanlığı'na sunulan 2017/3551 Esas Sayılı Davaya ilişkin Bilirkişi Raporu
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2018-07-01)
Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na Bilirkişi Raporu (Dosya no: 2007/8514) /Hukuk Mücadelesinden Örnekler: Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar/Mimarlar Odası Antalya Şubesi/Derleyen: Osman Aydın
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2011-06-01)
Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na Bilirkişi Raporu (Dosya no: 2008/2001) /Hukuk Mücadelesinden Örnekler: Davalar, Bilirkişi Raporları, Kararlar/Mimarlar Odası Antalya Şubesi/Derleyen: Osman Aydın
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2011-03-01)
Danıştay 6. Dairesi Başkanlığına Sunulan Bilirkişi Raporu
Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Uzun, Cemile Nil; Babalık, Ela (2019-01-01)
Çalıştay 5. Tasarım Çizimi ve Maket Üretimi
Kapkın, Engin; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay endüstriyel tasarım sürecinde kullanılan ürün tasarımı çizimi konusunu ele almaktadır. Tasarım çizimi birçok yönü ile pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu konu kapsamında tartışmaların bir kısmı serbest el çizimi ile bilgisayar destekli çizim arasındaki farklılıklara yoğunlaşmıştır. Konu ile ilgili özellikle dikkatimizi çeken bir problem öğrencilerin tasarım sürecinde ürettikleri çizimler ile üç boyutlu modelleri ve maketleri arasında ürün formunda gözlemlenen farklılık ve tutarsızlıklar olmuşt...
Citation Formats
E. Babalık and Ö. B. Özdemir Sarı, “Danıştay 6. Daire Başkanlığına Sunulan Rapor,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81183.