Değişimi Yönetmek: Multidisipliner Bir Bakış Açısı

2016-05-02
Citation Formats
H. Terzi, “Değişimi Yönetmek: Multidisipliner Bir Bakış Açısı,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83282.