Teorik atık envanteri geliştirilmesi tehlikeli atık yönetim sistemlerinde kullanımı

2015-07-30
Yetiş, Ülkü
Alp, Emre
Dilek, Filiz Bengü
Toröz, İsmail
Öncel, Mehmet Salim
Doğan, Özgür
Türk Alman Katı Atık Günleri- TAKAG’2015 (26 - 29 Mayıs 2015)

Suggestions

Teorik Parçacık Fizikçisi Gözüyle Açık Veri
Özpineci, Altuğ (2021-05-26)
Synthesis of tridentate ligands based on theroretical design to mimic HPCD enzyme
Gökçe, Muzaffer; Özçubukçu, Salih; Department of Chemistry (2018)
There is an increasing interest on the aromatic oxidative ring opening reactions due to their challenging features. Among these reactions, the ones using molecular oxygen attract even more attention. In one of these aromatic ring opening reactions, homoprotocatechuate dioxygenase (HPCD) enzyme is used as a catalyst. The active site of this enzyme consists of either iron or manganese ions. In this work, two tridentate ligands have been designed theoretically in order to mimic the active site of this enzyme t...
Theoretical terms and the ontic structural realism
Kaya, Nevzat; Bağçe, Samet; Department of Philosophy (2009)
The main purpose of the present study is to show that scientific realism is still worth advocating despite its vulnerability in the face of anti-realist objections. For, it does not seem possible to ‘do science’ without realist commitments. The second purpose of this study is to investigate the plausibility of the novel versions of realism in the sense that whether they can satisfactorily respond to the anti-realist objections. Regarding the main purpose, I try to show that theoretical terms are neither red...
Biyolojik model sistemlerde ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünün araştırılması
Eroğlu, İnci; Yücel, Ayşe Meral; Zabut, M. Baker(1988)
Son yıllarda doğal enerji kaynaklarının büyük bir hızla tüketilmesi üzerine güneş enerjisinden faydalanma ve güneş enerjisini kullanabilme-ye yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmıştır. Bu araştırmalardaki anafikir bitkilerdeki ve bazı bakterilerdeki fotosentez olayını taklit eden model bir sistem oluşturmaktır. Zira fotosentez güneş enerjisinin dönüşümünde ve depolanmasında en verimli ve en yüksek dönüşümü göstermektedir. Bu araştırmada model olarak Bacteriorhodopsin ihtiva eden yapay bir fo...
Teoriden Praksise: Gündelikte Felsefenin Yeri ve İfadesi
Parkan, Barış; Turan, Şeref Halil; Karademir, Aret; Özbey, Ekrem Övünç(2016-12-31)
Bu projenin amacı sanat felsefesinin bir alt dalı olan film felsefesi konusunda teori ve pratiği birleştirecek interdisipliner bir bilimsel araştırma yapmaktır. Felsefi bir problem olarak deneyim ve felsefi bilgi üretme ilişkisi, yazınsal dilin dışına çıkan görsel-duyuşsal araçlar kullanılarak ‘deneme film’ (essay-film) formatında ortaya koyulacaktır.
Citation Formats
Ü. Yetiş, E. Alp, F. B. Dilek, İ. Toröz, M. S. Öncel, and Ö. Doğan, “Teorik atık envanteri geliştirilmesi tehlikeli atık yönetim sistemlerinde kullanımı,” presented at the Türk Alman Katı Atık Günleri- TAKAG’2015 (26 - 29 Mayıs 2015), 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83340.