Teorik atık envanteri geliştirilmesi tehlikeli atık yönetim sistemlerinde kullanımı

2015-07-30
Yetiş, Ülkü
Karanfil, Tanju
Alp, Emre
Dilek, Filiz Bengü
Can, Zehra Semra
Toröz, İsmail
Öncel, Mehmet Salim
Doğan, Özgür
Citation Formats
Ü. Yetiş et al., “Teorik atık envanteri geliştirilmesi tehlikeli atık yönetim sistemlerinde kullanımı,” presented at the Türk Alman Katı Atık Günleri- TAKAG’2015 (26 - 29 Mayıs 2015), 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83340.