Bir imkan olarak Avrupalılık kimliği Türkiye AB ilişkileri tartışmanın neresinde?

2015-03-01
Avrupa bütünleşmesinin ulusal, bölgesel ya da küresel gündemimizi derinden etkilediği bir bağlamda, geçmişte kaldığını sandığımız “aidiyet” ve “kimlik” gibikavramlar, siyasi gündemi oldukça meşgul eden konu başlıkları olarak tekrar karşımıza çıkmıştır. Bu süreç, özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllardan başlayarak yoğun göç dalgalarıyla karmaşıklaşmış çok kültürlü toplumlarda “kimlik” kavramının tüm dünyada önem kazandığı bir döneme denk gelmiştir. Türkiye’nin AB macerasında da “kimlik” kavramı hep ön planda olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarından başlayarak ufuk çizgisini oluşturmuş veerken Cumhuriyetin hedef olarak gösterdiği “muasır medeniyetler seviyesi”nin alamet-i farikası olan Avrupa, Cumhuriyet’in ilk yıllarından müzakerelerin devamettiği 2000’li yıllara kadar Türkiye üzerine kimlik tahayyüllerinde önemli bir referans noktası olmuştur. Bu bağlamda, Avrupalılık kimliğinin üzerine inşa edildiği fikri zeminin kayganlığı ve AB-Türkiye ilişkilerinin bu kaygan zemin üzerinden tanımlandığı savı, bu makalenin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu anlamda, bu metin, Avrupalılık tartışmalarını tarihsel bir perspektife oturtsa da, Avrupalılık kimliğinin bir siyaset aracı ve pratik olarak ortaya çıktığı 1990’lardan günümüze kadar olan süreçteki Türkiye-AB ilişkilerini ve Türkiye’nin AB bütünleşmesi bağlamındaki Avrupalılık tartışmalarını temel almaktadır.
Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Norwegian national identity and the question of European integration
Tanıl, Gamze; Bağcı, Hüseyin; Department of European Studies (2003)
The aim of this thesis is to analyze Norwegians' conception of the European Union membership as a product of the ideas and identity with regards to themselves and the European Union. In this way, this study offers a way of combining two different areas of study, namely identity politics and international relations, and examines the impact of domestic politics on the foreign policy formulations. By doing so, it seeks to fill a gap both in the existing literature on the subject, which in general emphasized th...
Ethnicity and identity in international relations
Sezal, Semra Ranâ; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of International Relations (2002)
The aim of this thesis is to combine two different areas of study, namely identity studies and International Relations (IR) and find a place for IP (Identity Politics) in IR theorizing in order to reach a better understanding on ethnic conflicts, ethnic politics and identity politics in world politics. The study tries to ask and answer questions posed by the identity studies spectrum for the theory of IR and by doing so seeks to fill a gap in the mainstream IR theory, which fails to account for and explain ...
The problem of multiculturalism in Turkey within the context of European integration
Güleç, Aslı; Ertuğrul, Kürşad; Department of Political Science and Public Administration (2003)
Starting from the 1970̕s, as a result of influx of immigration and of rise of ethno- cultural conflicts the issue of multiculturalism has come to become one of the significant themes of contemporary politics. In this respect, new policies have been developed in order to manage this increasing ethnic and cultural diversity. In this study it is aimed to get a critical perspective for the analysis of the question of multiculturalism in Turkey with reference to Turkey-EU relationships. As is widely accepted, th...
Türk kimliği içerikleri :sosyal psikolojik bir yaklaşım
Taşdemir, Nagihan; Öner Özkan, Bengi (Türk Psikologlar Derneği, 2016-12-01)
The 'Kurdish question' in Turkey From the Perspectives of Kurdish University students
Effeney, Elizabeth; Erdemir, Aykan; Department of Middle East Studies (2009)
This thesis is concerned with extrapolating some central issues of the so-called “Kurdish Question” in the Republic of Turkey by applying political anthropological theory and methodologies. It attempts to guage the political identities of five Kurdish University students and understand their perspectives on what constitutes and propogates Kurdish political discontents in the Republic. The following research questions have been addressed: How is Turkey‟s “Kurdish question” (Kürt Meselesi) perceived and defin...
Citation Formats
B. Z. Alpan, “Bir imkan olarak Avrupalılık kimliği Türkiye AB ilişkileri tartışmanın neresinde?,” Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, pp. 5–26, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83383.