Değişen anlamıyla bilgisayar okuryazarlığı

2001-05-01
Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (3 - 05 Mayıs 2001)

Suggestions

Programming mixed-use projects with changing urban dynamics and user profile
Uğur, Emre; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2015)
The thesis investigates mixed-use projects and their functions and these projects' relationships with urban from urban scale to the building scale with examining mixed-use idea and mixed-use environments in urbanization processes from industrial revolution and post-industrial urbanization to the modernization, postmodernization and eventually context of globalization. Existing structures in post-industrial era, development of modern cities, modernism, post-modernism and neoliberal globalization, are analyze...
Adaptation of a control system to varying missile configurations
Ekinci, Özgür; Yavrucuk, İlkay; Department of Aerospace Engineering (2009)
Varying missile configurations may create uncertainty for a missile control algorithm developed with linear control theory, for instance the control system performance requirements may not be satisfied anymore. Missile configuration may change during the missile design period due to variations in subsystem locations, subsystem weights and missile geometry. Likewise, burning propellant, deployment of aerodynamic surfaces and wings with varying sweep angle can be considered as in-flight missile configuration ...
Modeling and investigation of fault ride through capability of variable speed wind turbines
Koç, Erkan; Güven, Ali Nezih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2010)
Technological improvements on wind energy systems with governmental supports have increased the penetration level of wind power into the grid in recent years. The high level of penetration forces the wind turbines stay connected to the grid during the disturbances in order to enhance system stability. Moreover, power system operators must revise their grid codes in parallel with these developments. This work is devoted to the modeling of variable speed wind turbines and the investigation of fault ride troug...
Değişen Çanakkale Kenti ve Mimarlık
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2005-11-01)
Değişken hızlı rüzgar türbinlerinin modellenmesi ve arıza sonrası sisteme katkı yeteneklerinin incelenmesi
Koç, Erkan; Güven, Ali Nezih (IEEE; 2010-12-05)
Son yıllarda rüzgâr enerjisi sistemlerindeki teknolojik gelişmeler ve sağlanan devlet destekleri, rüzgâr enerjisinin elektrik üretim profilindeki payını artırmaktadır. Bu artan pay sebebiyle iletim/dağıtım sistem operatörleri, şebeke yönetmeliklerini tekrar gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca, sistemin kararlı iletimini sağlamak için, oluşan arızalarda rüzgâr türbinlerinin şebekeye bağlı kalması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışma, rüzgâr türbinlerinin elektrik şebekesine entegrasyonu çalış...
Citation Formats
T. Gürbüz, “Değişen anlamıyla bilgisayar okuryazarlığı,” Ankara, Türkiye, 2001, p. 163, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83394.