Asimetrik Poliimid Gaz Ayırım Membranlarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu

2016-08-26

Suggestions

Asimetrik Karışık Matrisli Membranlarla Gaz Saflaştırılması
Kalıpçılar, Halil(2014-12-31)
Bu projede literatürde ilk kez PES/ZIF-8/pNA üçlü asimetrik karışık matrisli membranlar üretilecektir. Membranlar NISP yöntemi ile hazırlanacaktır. Üretilecek membranlar SEM, TGA, DSC gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Membranların tek gaz geçirgenlikleri ölçülecek ve gaz ayırım performansları değerlendirilecektir. Proje kapsamında üretilecek membranların akılarının çözücü buharlaştırma yöntemi ile üretilen membranlara göre seçiciliklerinde bir düşüş olmaksızın akılarının en az iki kat daha fazla...
Asimetrik-kompozit kovuklu elyaf gaz ayırım membranlarının üretilmesi
Kalıpçılar, Halil(2017-12-31)
Biyogaz yapısında % 50-70 CH4, % 30-40 CO2, % 5-10 H2, % 1-2 N2, % 0,3 su buharı, 20-20000 ppm H2S içermektedir [1]. Biyogazda bulunan CO2 gazın kalorifik değerini düşürmesi ve ve taşıma maliyetini artması nedeniyle ayrılması istenmektedir [2]. Biyogazın arıtılmasında basınç salınımlı emilim (PSA), düşük basınçlı ekstraksiyon, kriyojenik damıtma gibi metotlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu metotlarda yüksek saflıkta, yüksek verimde, ekonomik olarak CH4 ve CO2 elde edebilmesi güçtür. Membran kullanılarak ya...
Semi-classical description of spinodal instabilities of asymmetric nuclear matter in a relativistic stochastic model
Saatçi, Selen; Yılmaz, Osman; Ayık, Şakir; Department of Physics (2013)
A hot and dense nuclear matter expands and cools down. It may enter the spinodal region, where uniform matter is mechanically unstable. Small amplitude density fluctuations grow rapidly and leads to formation of nuclear clusters, called nuclear multifragmentation process. It is considered that the spinodal instability provides a dynamical mechanism for liquid-gas phase transformation of nuclear matter. In this work, the spinodal dynamics of the asymmetric nuclear matter is studied within the stochastic exte...
Quantal description of spinodal instabilities in a symmetric nuclear matter
Acar Çakırca, Fatma; Yılmaz, Osman; Ayık, Şakir; Department of Physics (2017)
Spinodal instability mechanism and early development of density fluctuations for asymmetric hot nuclear matter produced in heavy-ion collisions are investigated in non-relativistic and relativistic stochastic mean-field approaches. In relativistic approach, a stochastic extension of the relativistic mean-field approximation based on non-linear Walecka model employed in a quantal framework. The mediator rho meson is added to the Walecka model in order to investigate the isospin dependence of the system. The gro...
Novel supramolecular organocatalyst for asymmetric aldol reactions
Demircan, Ezgi; Demir, Ayhan Sıtkı; Tanyeli, Cihangir; Department of Chemistry (2013)
The proline–calix[4]arene thiourea host–guest complex catalyzed intermolecular aldol reaction of aromatic aldehydes with cyclohexanone is developed. The anti-configured products were obtained in good yields and high enantioselectivities. The reaction is proposed to work via modified Houk–List model, where the carboxylate part of the proline constitutes a supramolecular system with the thiourea. The outcome of the study indicates the influence of the calix[4]arene thiourea on the reactivity and selectivity i...
Citation Formats
H. Kalıpçılar and L. Yılmaz, “Asimetrik Poliimid Gaz Ayırım Membranlarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83532.