Asimetrik-kompozit kovuklu elyaf gaz ayırım membranlarının üretilmesi

2017-12-31
Kalıpçılar, Halil
Özdemir, Nur Konçüy
Biyogaz yapısında % 50-70 CH4, % 30-40 CO2, % 5-10 H2, % 1-2 N2, % 0,3 su buharı, 20-20000 ppm H2S içermektedir [1]. Biyogazda bulunan CO2 gazın kalorifik değerini düşürmesi ve ve taşıma maliyetini artması nedeniyle ayrılması istenmektedir [2]. Biyogazın arıtılmasında basınç salınımlı emilim (PSA), düşük basınçlı ekstraksiyon, kriyojenik damıtma gibi metotlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu metotlarda yüksek saflıkta, yüksek verimde, ekonomik olarak CH4 ve CO2 elde edebilmesi güçtür. Membran kullanılarak yapılan biyogaz ayırımı düşük yatırım maaliyeti ve yüksek enerji verimi nedeniyle diğer yöntemlere göre daha avantajlıdır [5].Bu projede asimetrik yapılı PEBAX/PES kompozit kovuklu elyaf membranların üretilmesi amaçlanmıştır. Kovuklu elyaf membranın yapısal özellikleri membran gaz ayırım performansını etkilemektedir. Yüksek geçirgenlik ve seçicilik özellikleri gösteren membranların üretilmesi için istenilen özelliklerde polietersülfon (PES) membran destek tabakasının üretilmesinin ardından kovuklu elyaf membranların çok ince seçici geçirgen PEBAX 1657 polimeri ile kaplanması planlanmaktadır. Membran gaz testleri, biyogazı temsilen hidrojen (H2), karbondioksit (CO2), metan (CH4) saf gazları ve CO2-CH4 gaz karışımı kullanılarak yapılacaktır.
Citation Formats
H. Kalıpçılar and N. K. Özdemir, “Asimetrik-kompozit kovuklu elyaf gaz ayırım membranlarının üretilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59177.