Hide/Show Apps

Kuzey Denizi’nde Seçilen Bölge için Germe Ayaklı Rüzgar Türbini Platformu Optimizasyonu Çalışması

2014-11-09
OĞUZ, ELİF
İNCECİK, Atilla
KHORASANCHİ, Mahdi