Flört ilişkisinde şiddete maruz kalma ve şiddet uygulama: Güç algısı ve güç doyumunun rolü

2011-10-03
Sümer, Zeynep
Toplu, Ezgi
Citation Formats
Z. Sümer and E. Toplu, “Flört ilişkisinde şiddete maruz kalma ve şiddet uygulama: Güç algısı ve güç doyumunun rolü,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84099.