Hide/Show Apps

Flört ilişkisinde şiddete maruz kalma ve şiddet uygulama: Güç algısı ve güç doyumunun rolü

2011-10-03
Sümer, Zeynep
Toplu, Ezgi