Evrimsel oyun olarak kurumsal kontrol etkileşimi

2007-01-01
Yatırımcı ve hedef yönetim arasındaki kurumsal kontrol etkileşimini modellemek için oyun teorisi uygun bir araçtır. Ancak geleneksel oyun teorisi araçları genelde birden fazla Nash dengesini işaret etmektedir. Bu makalede Mason ve diğerlerinde (2003) yer alan asimetrik bilgili etap oyunu, evrimsel ve dinamik bir kurumsal kontrol oyunu olarak modellenmiştir. Geniş denge kümeleri yerine, evrimsel oyunun çözümünde olası kararlı durum olabilecek sekiz vaka bulunmuştur. Yakalardaki seçimlerin evrimsel kararlı stratejiler olabilmeleri için gerekli olan kazanç yapılan ortaya konmuştur. Böylece populasyondaki yatırımcı tipi olasılık dağılımı tahmin edildiğinde, oyunun tek kararlı durumunu bulmak mümkün olmaktadır. Bu denge oyuncuların rasyonel olduğu varsayımına dayanmamaktadır.
Citation Formats
U. Soytaş, “Evrimsel oyun olarak kurumsal kontrol etkileşimi,” pp. 155–166, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84201.