Kıyı Yapıları Tasarımında Risk Parametresi Kullanılarak İnşaat Maliyetinin Modellenmesi

1998-09-25
Ergin, A,
Balas, Ce
Birgönül, Mustafa Talat
Ersarı, M,

Suggestions

Kıyı Yapılarının Proje Yönetiminde Güvenilirliğe Dayalı Risk Değerlendirme Üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma
Ergin, A,; Birgönül, Mustafa Talat; Balas, C,; Mb, Önder (null; 2000-10-07)
Kıyı Yapıları İnşaatlarının Benzeşim Yöntemi ile Planlanması
Balas, Ce; Ergin, A,; Birgönül, Mustafa Talat (1997-09-16)
A study for the development of seismic design specifications for coastal structures
Gözpınar, Erdem; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Ergin, Ayşe; Department of Civil Engineering (2003)
An evolving design philosophy for port structures in many seismically active regions reflects the observations that: -The deformations in ground and foundation soils and the corresponding structural deformation and stress states are key design parameters. -Conventional limit equilibrium-based methods are not well suited to evaluating these parameters. -Some residual deformation may be acceptable. Performance-based design is an emerging methodology whose goal is to overcome the limitations present in convent...
Kıyı Mühendisliği Uygulamalarında Tasarım Dalgası ve Risk
Güler, Hasan Gökhan; Esen, Mustafa; Kirezci, Çağıl(2018-05-12)
Kıyı mühendisliği uygulamalarında öncelikli olarak dalgaların derin denizden yakın kıyıya doğru ilerlemesi çalışılmakta; yapılacak uygulamada kullanılacak ana tasarım parametrelerini bu çalışmalar sonucu elde edilen yakın kıyı tasarım dalga özellikleri ile gelgit, mevsimsel değişiklikler, küresel ısınmaya bağlı su seviyesi değişiklikleri, rüzgar ve dalga kabarması, barometrik etkiler ve Coriolis kuvveti dikkate alarak belirlenen tasarım su seviyesi oluşturmaktadır. Tasarım dalga özellikleri ve tasarım su se...
Kıyı Koruma Yapıları Gerisinde Dalga Aşması Kaynaklı Oyulmaların Fiziksel Modellenmesi
Baykal, Cüneyt(2020-04-01)
Bu çalısmada, tas dolgu kıyı tahkimatı gerisinde koheziv olmayan geri alan malzemesi ile doldurulmus dolgu alanında dalga asması kaynaklı geri alan yüzey degisimleri fiziksel model deneyleri ile arastırılmıstır. Deneyler Orta Dogu Teknik Üniversitesi, Insaat Mühendisligi Bölümü, Kıyı ve Deniz Mühendisligi Laboratuvarı?nın düzensiz dalga kanalında gerçeklestirilmistir. Deneyler düzensiz dalgalar için gerçeklestirilmistir. Hidrodinamik ve morfolojik olmak üzere iki temel asamadan olusmustur. Birinci asam...
Citation Formats
A. Ergin, C. Balas, M. T. Birgönül, and M. Ersarı, “Kıyı Yapıları Tasarımında Risk Parametresi Kullanılarak İnşaat Maliyetinin Modellenmesi,” 1998, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84563.