Kıyı Koruma Yapıları Gerisinde Dalga Aşması Kaynaklı Oyulmaların Fiziksel Modellenmesi

2020-04-01
Bu çalısmada, tas dolgu kıyı tahkimatı gerisinde koheziv olmayan geri alan malzemesi ile doldurulmus dolgu alanında dalga asması kaynaklı geri alan yüzey degisimleri fiziksel model deneyleri ile arastırılmıstır. Deneyler Orta Dogu Teknik Üniversitesi, Insaat Mühendisligi Bölümü, Kıyı ve Deniz Mühendisligi Laboratuvarı?nın düzensiz dalga kanalında gerçeklestirilmistir. Deneyler düzensiz dalgalar için gerçeklestirilmistir. Hidrodinamik ve morfolojik olmak üzere iki temel asamadan olusmustur. Birinci asamada morfolojik deneylerde kullanılacak dalga kosulları ve bu dalga kosullarına ait dalga asması debileri arastırılmıstır. Bu deneylerde üretilen dalga serilerinde mevcut ölçekte çalısılabilecek en genis dalga asma debisi aralıgı hedeflenmistir. Ayrıca aynı dalga yüksekligine ve farklı dalga dikliklerine sahip ve aynı dalga kosuluna ve farklı dalga serileri sahip seriler de üretilerek dalga dikliginin ve dalga serilerindeki rastgelelik durumu da arastırılmıstır. Deneylerin ikinci asamasında ise seçilen dalga kosulları için yapı gerisindeki dolgu alanındaki yüzey degisimleri arastırılmıstır. Deneylerde asma debilerinde farklı olarak geri alan yüksekligi olarak isimlendirilen yapı gerisinde kret kotu ile dolgu alanı yüzey kotu arasındaki mesafe de degisken tutulmustur. Ayrıca seçilen bir deney farklı ortalama tane çapına sahip dolgu alanı malzemesi için tekrar edilmistir. Deneyler neticesinde geri alan yüzey degisimleri ile geri alan yüksekligi arasında belirgin bir iliski gözlenmemistir ancak asma debisi ile bu degisimler arasında yüksek bir korelasyon gözlenmistir ve bu iliskiler boyutsuz ifadeler ile verilmistir. Oyulma zaman ölçegi ve denge süresinin asma debisi ve geri alan yüksekligi ile olan iliskilerinde yüksek bir korelasyon gözlenmemistir. Genel olarak asma debisi arttıkça zaman ölçeginin azaldıgı ancak denge süresinin arttıgı gözlemistir. Geri alan yüksekligi arttıkça da her iki sürenin de arttıgı gözlenmistir.

Suggestions

Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Ergin, Ayşen; Güler, Işıkhan (2011-11-23)
Bu bildiride farklı laboratuvar ve saha ölçümleri için yakın kıyı bölgesinde, rüzgar dalgaları etkisinde oluşan kıyı boyu akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin lineer olmayan sığ su denklemlerinin yarı zaman adımlı Lax-Wendroff yöntemi kullanılarak elde edilen sayısal çözüm sonuçları ölçümlerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda yakın kıyı akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin ölçümlere yakın bir şekilde elde edilebilmesi için sığ su denklemlerinin çözümünde g...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Kıyı geometrisi ile taban topografyasının kıyı ve kıta sahanlığı akımlarının yapısı ve girdap oluşumlarına etkisi
Özsoy, Emin(2000)
Bu proje'nin amacı, kıyısal akimlar dinamiğinin incelenmesi ve bu akımların topografya, kiyisal geometri, rüzgar gerilimi gibi çevre koşullarından nasıl etkilendiğinin belirlenmesidir. Anılan türden etkileşimler, küresel okyanus'u çevreleyen kıyısal bölgelerin pek çoğunda geçerlidir. Bu bölgelerdeki kıyısal akımların dinamiği çoğu kez menderesler, girdaplar ve puüsküller gibi, açık denizle ısı, tuzluluk, besin tuzları vbg özelliklerin alışverişini etkileyen yapılarca belirlenir. Bu araştırma projesinde çeşi...
An Analysis of Physical and Psychological Expectations of Earthquake Victims from Temporary Shelters: A Design Proposal
Yüksel, Belma; Hasırcı, Deniz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
This study analyzes physical and psychological expectations of earthquake victims from temporary shelters and presents a design proposal. Interviews were conducted with earthquake victims in the city of Kocaeli in Turkey, and needs were identified. Also, user survey results from previous studies that have been conducted after the August 17th earthquake in 1999 were used to establish the design requirements for a temporary housing unit. While lack of space and issues of crowding, noise, and hygiene were ment...
Akıllı bir Kirişin Statik Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışı
Fatih Mutlu, Karadal; Şahin, Melin; Ömer Faruk, Kırcalı; Volkan, Nalbantoğlu; Yaman, Yavuz (2007-06-07)
Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemiyle modellenen akıllı bir kirişin statik aerodinamik yükler altındaki davranışı incelenmiştir. Akıllı kiriş, bir ucu tutturulmuş öteki ucu serbest bir aluminyum kirişten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılan piezoelektrik yamalardan oluşmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde, piezoelektrik yamaların etkisi termal benzetim yöntemi kullanılarak göz önünde tutulmuş ve akıllı kirişin sonlu elemanlar modeli elde edilmiştir. Piezoelektrik yamaların voltaj kullanılara...
Citation Formats
C. Baykal, “Kıyı Koruma Yapıları Gerisinde Dalga Aşması Kaynaklı Oyulmaların Fiziksel Modellenmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95909.