Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

2013-09-08
Toplu-demirtaş, Ezgi
Sümer, Zeynep
Citation Formats
E. Toplu-demirtaş and Z. Sümer, “Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84997.