Hide/Show Apps

Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği’nin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

2013-12-28
Sümer, Zeynep
Toplu Demirtaş, Ezgi
Flört şiddeti söz konusu olduğunda kullanılan en yaygın ölçeklerden biri olan Çatışma Yöntemleri Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (Straus, Hamby, Boney-McCoy ve Sugarman, 1996) psikolojik şiddetin ölçülmesinde eksik kalmaktadır. Ölçek fiziksel şiddeti ölçmek üzere geliştirilmiş, flört şiddetinin tek boyutlu değil çok boyutlu bir kavram olduğu (cinsel ve psikolojik boyut) eleştirileri üzerine yeniden gözden geçirilmiş ve eklemeler yapılmıştır. Ancak eklenen psikolojik ve cinsel şiddet boyutları, bu kavramları ölçmekten uzaktır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılan Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği (Murphy ve Hoover, 1999), flört ilişkisinde yaşanan psikolojik şiddeti de kendi içinde çok boyutlu olarak ele almakta, farklı boyutlardaki psikolojik şiddetin yaygınlığını, şiddet uygulama ve şiddete maruz kalma açısından inceleyerek psikolojik şiddet konusunda kapsamlı bilgi sağlamaktadır. Ancak ölçek henüz Türkçe’ye uyarlanmamış ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmamıştır. Dolayısıyla, bu çalışmanın temel amacı, “Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeği'nin” Türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin üniversite öğrencileri örnekleminde incelenmesidir.