Din Alanın Zoraki Aktörleri Aleviler

2016-04-15

Suggestions

Religious community and practices : a comparative study of funeral ceremonies at the Kocatepe Mosque and the Hacibayram Mosque
Yıldız, Davut; Erdemir, Aykan; Department of Sociology (2011)
In this thesis, I intend to examine differences between religious communities and practices through a comparative study of funeral ceremonies performed at Hacıbayram and Kocatepe Mosques in Ankara. The ethnographic data, which have been collected through eighty-seven funeral ceremony that I attended in these two mosques, shows that there are repetitive patterns among funeral ceremonies performed in the same mosque. When we compare the ceremonial patterns in Hacıbayram Mosque and Kocatepe Mosque, it is obser...
A Comparative analysis of religion-state relations: a case study on Turkey and Iran
Hazır, Agah; Tür Küçükkaya, Özlem; Department of International Relations (2015)
This thesis compares religion-state relations in Turkey and Iran by adopting a historical perspective. Mainly, the thesis explores the kinds of historical trajectories, international developments and cultural elements which generated distinct religion-state relations in these two national contexts. It argues that the main determinants of this relation derive from the varying degrees of institutionalization of the religious establishments. The historical analysis reveals that, the Turkish state inherited a t...
Transforming religious communities into ethies : the process of the lebanese nation building 1920-1958
Gürcan, Ayşe Ezgi; Yıldırım, Erdoğan; Department of Middle East Studies (2007)
This thesis analyzes the process of nation-building in Lebanon in an historical context, covering the period staring from the declaration of the French Mandate in 1920 until the first civil war of 1958. The thesis defines nation-building as a process of transformation of the pre-modern form of religious identity into the modern ethnic and/or ethno-national identity, which develops along with state-making. In contrast to the claims in the literature that label all non-Western nation-building and state-making...
Dindarlık Yönelimi İle Önyargı Arasındaki İlişki
Sakallı Uğurlu, Nuray(2011-12-31)
Türkiye'de kadına ilişkin tutumlar konusunda çalışmaların çeşitli açılardan ele alındığı görülmektedir. Sakallı-Uğurlu 1999'dan kadınlara ilişkin tutumlar konusundaki çalışmalarını Çelişik Cinsiyetçilik Kuramını kullanarak yapmıştır. Bu proje kapsamında çelişik duygulu cinsiyetçilik ile din ilişkisi öğrenci olmayan örneklemde yapılması planlanmaktadır. Benzer şekilde, diğer bir önyargı grubu olan eşcinsellere ilişkin tutumların farklı dindarlık yönelimleri ile ilişkisini incelemek kadınların yanı sıra diğe...
A feminist analysis of the gender dynamics in the Alevi Belief and Cem Rituals
Eruçar, Şengül; Eruçar, Şengül; Department of Gender and Women's Studies (2010)
This thesis aims to analyze the gender dynamics in the Alevi belief and the ‘Cem’ rituals by focusing on the gap and tension between the discourse of equality and practices of the rituals. Within the framework of a theoretical approach which underlines the evolution of monotheistic religions along a patriarchal line of development and the resultant subordination of women particularly in the rituals, the approach and the discourse of the Alevi belief on women is overviewed. In this study, ‘cem’ ceremonies of...
Citation Formats
M. Şen, “Din Alanın Zoraki Aktörleri Aleviler,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85085.