Grafen Oksit ve Glisidil Metakrilat Kopolimerleri İçeren Aerojel Üretimi

2016-09-07
VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, (4 - 07 Eylül 2016)

Suggestions

Grafen Oksit Türevleri ile Aerojel Üretimi ve Karakterizasyonu
Doğan, Öznur; Bat, Erhan (null; 2016-08-23)
Grafen Oksit ve Polimer Esaslı Aerojel Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Bat, Erhan; Doğan, Öznur(2016-12-31)
Grafen ve türevlerinden elde edilen üç boyutlu yapıların elektrod, sensör, katalizör, kompozit malzeme, doku mühendisliği iskelesi, adsorban malzemeler gibi birçok değişik uygulaması mevcuttur. Önerilen projede, boyut kontrollü bir şekilde üretilen grafen oksit üzerine değişik özelliklerde polimerler aşılanarak hibrid yapıda aerojeller üretilecektir. Aşılanan polimerler ile aerojelin organik atık ve ağır metal iyonlarını adsorplama kapasitesinin ençoklaştırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın ileride ODTÜ'de...
Grafen Oksit ve Polimer Esaslı Aerojellerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Doğan, Öznur; Bat, Erhan (null; 2017-09-14)
Grafen Oksit Ve Polimer Esaslı Nanokompozit Membranların Nefes Figürü Yöntemi Ile Üretilmesi
Kalıpçılar, Halil; Bat, Erhan; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017)
Gözenekli polimerler son yıllarda gaz depolamadan katalize, ayırma süreçlerindenbiyomalzemelere kadar uzanan çok çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanlardanbiri olan ayırma süreçlerine endüstriyel üretimde, doğanın korunmasında ve hatta böbrekrahatsızlıkları gibi bir takım sağlık sorunları ile başa çıkma gibi birçok alanda ihtiyaçduyulmaktadır. Ayırma süreçleri arasında membranla ayırma enerji verimliliği ve düşükmaliyeti sayesinde gittikçe yaygınlaşan bir yöntemdir. Bu projede, en kullanışlı...
Interfacial toughening of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) matrix composites using graphene oxide containing nanofibers
Çaylan, Cansu; Bat, Erhan; Department of Chemical Engineering (2019)
The importance of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composites is increasing day by day in everyday life. While they have great importance owing to their high strength- and stiffness-to-weight ratios, these new materials still have some weak aspects which need to be improved. One of these aspects is ‘delamination’. To increase the delamination resistance, the most promising technique is the one that includes the use of nanofibers because of ease of process and no increase in total weight of composites....
Citation Formats
Ö. Doğan and E. Bat, “Grafen Oksit ve Glisidil Metakrilat Kopolimerleri İçeren Aerojel Üretimi,” presented at the VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, (4 - 07 Eylül 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85230.