Galaksideki Be/X-Işın Çiftleri ve Adayları Kataloğu

2018-09-05
Özbey Arabacı, Mehtap
Saguner Rambaldi, Tenay
Kızıloğlu, Ümit
Yerli, Sinan Kaan
Bu çalışmada, Galakside şimdiye kadar keşfedilmiş tüm BeXRB sistemlerini ve adaylarını, bir katalog halinde toplamayı hedeflediğimiz kapsamlı literatür taramasının ilk çıktıları sunulmaktadır. Bu sonuçlara göre Galaksi’de Porb ve Pspin değerleri bilinen ve optik bileşeninin Be tipi yıldız olduğu kanıtlanmış 33 tane BeXRB, buna karşılık 31 tane aday sistem bulunmaktadır. Katalogdaki 38 kaynak için Corbet Diagramı’nın en güncel versiyonu elde edilmiş ve beklendiği gibi spin ve yörünge dönemleri arasındaki ilişkinin Porb ∝ Pspin2 olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu tür sistemlerdeki optik bileşenlerin B0-B2 gibi dar bir tayf aralığında yoğunlaştığı, bu aralıktan daha geç ve çok daha erken tayf türlerindeki aday sistemlerin BeXRB sınıflaması dışında değerlendirilmesi gerektiği tartışılmıştır. Be yıldızının Hα salma çizgisinin maksimum EW değeri ve yörünge dönemi arasında, şimdiye kadar kabul edilen lineer bir ilişkinin olmadığı, aksine bu ilişkinin 10-180 gün ve 60-260 gün yörünge dönemi aralıklarında iki farklı kolda olabileceği bulunmuştır. Nadir görüldüğü düşünülen geçici tip II (dev) X-ışın parlamalarının , BeXRB olduğu kanıtlanmış kaynakların arasındaki en yaygın X-ışın aktivite tipi olduğu gösterilmektedir.
20. Ulusal Astronomi Kongresi, (5 - 09 Eylül 2016)

Suggestions

Investigation of fluid rheology effects on ultrasound propagation
Özkök, Ozan; Uludağ, Yusuf; Department of Chemical Engineering (2012)
In this study, a mathematical model is developed for investigating the discrete sound propagation in viscoelastic medium to identify its viscoelastic properties. The outcome of the model suggests that pulse repetition frequency is a very important parameter for the determination of relaxation time. Adjusting the order of magnitude of the pulse repetition frequency, the corresponding relaxation time which has similar magnitude with pulse repetition frequency is filtered while the others in the spectrum are d...
Galaktik Be/X-ışın Çiftleri: X-ışın, Optik/IR Bölge ve Yörünge Özellikleri
Özbey Arabacı, Mehtap; Kızıloğlu, Ümit; Saguner Rambaldi, Tenay; Yerli, Sinan Kaan (2020-12-11)
Galaktik Yüksek Kütleli X-ışın çiftlerinin en kalabalık sınıfı olan Be/X-ışın çiftleri, sistemden sisteme değişen X-ışın/optik/IR bölge davranışları ve boşaltım/yığılma diski fiziğini aynı anda çalışabilme imkanı sunmaları nedeniyle yüksek enerji astrofiziğinin en ilgi çekici sistemlerindendir. Şimdiye kadar Be/X-ışın sistemi olduğu kanıtlanmış ve Be/X-ışın sistemi adayı olarak sınıflandırılmış toplam 80 sistemin tüm X-ışın, optik/IR bölge davranışları ve yörünge özelliklerinin incelendiği bu çalışmamızdan ...
Model based preliminary design and optimization of aircrafts
Özdemir, Mustafa; Kurtuluş, Dilek Funda; Department of Aerospace Engineering (2022-8)
This study aims to create an interdisciplinary, multi-level design approach that is based on six degrees of freedom mathematical model. The model provides all disciplines to communicate with each other simultaneously, thanks to an automated process chain system. The main advantage of automatization of analyses for the design process is observing interdisciplinary effects clearly without wasting time and money. Instead of using only empirical relations, in this study, calculations are originating from trim a...
Bayesian modelling for asymmetric multi-modal circular data
Kılıç, Muhammet Burak; Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Sengupta, Ashis; Department of Statistics (2015)
In this thesis, we propose a Bayesian methodology based on sampling importance re-sampling for asymmetric and bimodal circular data analysis. We adopt Dirichlet process (DP) mixture model approach to analyse multi-modal circular data where the number of components is not known. For the analysis of temporal circular data, such as hourly measured wind directions, we join DP mixture model approach with circular times series modelling. The approaches are illustrated with both simulated and real life data sets. ...
Yedek Parça Envanter Politikasının Makina Kullanılabilirliğine Etkisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Simülasyon Algoritması
Gölbaşı, Onur (Çukurova Üniversitesi , 2020-06-01)
Bu çalışmada, yedek parça envanter politikasının maden makinası kullanılabilirliğine etkisini analiz edebilecek bir simülasyon algoritmasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Planlı üretim ve bakım duraksamaları ve makina arızalarının neden olacağı rasgele duraksamalar algoritma içerisinde dikkate alınmıştır. Her bir makina parçasının mevcut envanter miktarları ve tedarik süreçleri, uygulanan bakım- onarım kararları ile birlikte değerlendirilmektedir. Böylelikle, uygulanan envanter politikasının makina kullanı...
Citation Formats
M. Özbey Arabacı, T. Saguner Rambaldi, Ü. Kızıloğlu, and S. K. Yerli, “Galaksideki Be/X-Işın Çiftleri ve Adayları Kataloğu,” Erzurum, Türkiye, 2018, vol. 2016, p. 229, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://kitap.uak.info.tr/2016/2016UAK..2016..229A.pdf.