Galaktik Be/X-ışın Çiftleri: X-ışın, Optik/IR Bölge ve Yörünge Özellikleri

2020-12-11
Özbey Arabacı, Mehtap
Kızıloğlu, Ümit
Saguner Rambaldi, Tenay
Yerli, Sinan Kaan
Galaktik Yüksek Kütleli X-ışın çiftlerinin en kalabalık sınıfı olan Be/X-ışın çiftleri, sistemden sisteme değişen X-ışın/optik/IR bölge davranışları ve boşaltım/yığılma diski fiziğini aynı anda çalışabilme imkanı sunmaları nedeniyle yüksek enerji astrofiziğinin en ilgi çekici sistemlerindendir. Şimdiye kadar Be/X-ışın sistemi olduğu kanıtlanmış ve Be/X-ışın sistemi adayı olarak sınıflandırılmış toplam 80 sistemin tüm X-ışın, optik/IR bölge davranışları ve yörünge özelliklerinin incelendiği bu çalışmamızdan elde edilen sonuçlar, bu tür sistemlere ait bazı genel kabullerin değişmesi gerektiğini ortaya koymakta, bunun yanında nötron yıldızının dönme periyodu, yörünge dönemi ve yörünge dış merkezliği arasında yığılma moduna bağlı olarak değişen bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics

Suggestions

Karadeniz ekosisteminin mevcut durumunun ve gelecekteki olası davranış biçimlerinin saptanması
Oğuz, Temel; Tuğrul, Süleyman; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek; Beşiktepe, Şengül; Uysal, Zahit(2008)
Karadeniz’e ilişkin oşinografik araştırmaları sistematik bir biçimde sürdürmeyi amaçlayan bu proje kapsamında ülkemize ait olan Ekonomik Kuşak içindeki toplam yaklaşık 150 istasyonda 2006-2007 döneminde üç sefer düzenlenerek fiziksel ve biyojeokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Üç ölçüm döneminde gözlenen farklı akıntı sistemi ve su kolonu fiziksel yapısı, daha önceki gözlem ve model çalışmalarında ortaya konan değişken ve küçük döngüler ve kıvrımlardan oluşan ge...
Galaksideki Be/X-Işın Çiftleri ve Adayları Kataloğu
Özbey Arabacı, Mehtap; Saguner Rambaldi, Tenay; Kızıloğlu, Ümit; Yerli, Sinan Kaan (null; 2018-09-05)
Bu çalışmada, Galakside şimdiye kadar keşfedilmiş tüm BeXRB sistemlerini ve adaylarını, bir katalog halinde toplamayı hedeflediğimiz kapsamlı literatür taramasının ilk çıktıları sunulmaktadır. Bu sonuçlara göre Galaksi’de Porb ve Pspin değerleri bilinen ve optik bileşeninin Be tipi yıldız olduğu kanıtlanmış 33 tane BeXRB, buna karşılık 31 tane aday sistem bulunmaktadır. Katalogdaki 38 kaynak için Corbet Diagramı’nın en güncel versiyonu elde edilmiş ve beklendiği gibi spin ve yörünge dönemleri arasındaki ili...
Replication of geomembrane interfaces using 3d printing (fused deposition modelling) technique
Uragan, Semkan; Huvaj Sarıhan, Nejan; Department of Civil Engineering (2020-12-22)
Geomembrane – soil interface is a critical consideration in geotechnical engineering applications such as liners and covers in landfills, canals or mine tailing dams. In some cases, lack of sufficient shear strength in these interfaces leads to poor performance, uneconomical design (such as requiring a longer geomembrane in an anchor trench), or may even lead to failure. To eliminate such problems, geometrical features known as asperities (or protrusions) are used on the geomembrane's interfacing faces. The...
Scanning imaging with energy photons
Emre, Eylem; Esendemir, Akif; Department of Physics (2003)
An inspection system was required in order to eliminate the difficulties which appear during the inspection of the vehicles according to specific criteria at Turkish Custom Border in a short time and effectively. In this thesis, we performed experiments on such a system to obtain the overall performance of its inspection quality. We firstly give with reasons, why the source of beam is selected as X-ray source. The subsystems of the main system are the accelerator subsystem and detector subsystem. Their stru...
Measurement of helium flux and variability in low earth orbit with the Alpha Magnetic Spectrometer
Karagöz, Gülce; Demirköz, Melahat Bilge; Department of Physics (2022-2)
The Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) is an unrivalled particle physics detec- tor with a large magnet whose aim is to search for anti-matter and dark matter by performing measurements on cosmic ray composition and flux. AMS-02 has been operating on the International Space Station (ISS) since its launch on the 16th May 2011, and is planned to operate along the lifetime of the ISS. AMS-02 has a unique design with a large acceptance and sensitive detection of cosmic rays, allowing one to better understand ...
Citation Formats
M. Özbey Arabacı, Ü. Kızıloğlu, T. Saguner Rambaldi, and S. K. Yerli, “Galaktik Be/X-ışın Çiftleri: X-ışın, Optik/IR Bölge ve Yörünge Özellikleri,” Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/tjaa/issue/53875/829214.