2004. H-tipi ve A-tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek: Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri (Kaman, Kırşehir)’nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması

2004-11-21
Toksoy Köksal, Fatma
Göncüoğlu, M. Cemal

Suggestions

Assessing patterns of household expenditures on recreation and culture in Turkey in 2003
Uraz, Arzu; Dayıoğlu Tayfur, Meltem; Department of Economics (2008)
The rising importance of culture in social cohesion and economic development necessitates the analysis of cultural consumption from an economic point of view.This is important to understand household profiles which provide a certain typology on the socio-economic and demographic patterns of cultural consumption. In this thesis, we identify the households that spend on recreation and culture, the amount they spend and the potential factors that impact households’ recreation and culture expenditures in Turkey...
2000'lerde İsrail Dış Politikası
Tür Küçükkaya, Özlem(2009-12-31)
İsrail, kurulduğu 1948 yılından itibaren Ortadoğu siyasetini etkileyen merkezî bir konumdadır. Altı savaş ve sayısız sınır ötesi çatışmayla yoğrulmuş altmış yıl boyunca İsrail siyaseti ‘güvenlik' temeline oturmuştur. Siyasetin bu belirleniş biçimine bağlı olarak ve onunla kaçınılmaz bir karşılıklı etkileşim içerisinde, ülkenin dış politikası da ‘güvenlik' parametresi üzerine kurulmuştur. Böylelikle belirlenen dış politikanın temel amacı bölgede ve uluslarası sistemde İsrail'in karşı karşıya kald...
S.T. Coleridge’in Seçilmiş Şiirlerinde Özne ve Nesne Arasındaki Kopukluğun Aşılması ve Hissedilenden Yüceye Geçişin Yarı-mistik Süreci Olarak Yalnızlık
Birlik, Nurten (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-11-01)
Urbanization Processes of Northern Istanbul in the 2000’s: Yavuz Sultan Selim Bridge and the Northern Marmara Highway
Aysev, Evren (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2022-6)
Istanbul of the 2000’s is a striking example of urbanization through mega projects. It is clear that the mega infrastructure projects that have come to the fore in the North of Istanbul, especially in the last decade, will have large-scale and irreversible effects on the ecological systems and growth dynamics of the city. This study focuses on Yavuz Sultan Selim Bridge and Northern Marmara Highway (YSS-NMH), being the first of the mega projects aiming to move the transportation infrastructure and center of ...
Raki glass packaging designs introduced into the Turkish market after the privatization in 2004: a study on designers’ practices in relation to design goals
Kadiroğlu, Selma; Korkut, Fatma; Department of Industrial Design (2015)
As of 2014, there are more than 70 rakı brands in the Turkish market which emerged after the privatization following the abolishment of the state monopoly in 2004; only four rakı brands were available beforehand. With the sharp increase in the number of brands, an intense market competition begun among the companies: They started extending their product lines and invested on packaging design by hiring design sources; therefore, packaging design has gained a significant role in product differentiation in the...
Citation Formats
F. Toksoy Köksal and M. C. Göncüoğlu, “2004. H-tipi ve A-tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek: Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri (Kaman, Kırşehir)’nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85716.