2004. H-tipi ve A-tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek: Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri (Kaman, Kırşehir)’nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması

2004-11-21
Toksoy Köksal, Fatma
Toksoy-köksal, Fatma
Göncüoğlu, M. Cemal
Citation Formats
F. Toksoy Köksal, F. Toksoy-köksal, and M. C. Göncüoğlu, “2004. H-tipi ve A-tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek: Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri (Kaman, Kırşehir)’nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85716.