Hide/Show Apps

2004. H-tipi ve A-tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek: Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri (Kaman, Kırşehir)’nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması

2004-11-21
Köksal, Serhat
Köksal, Fatma
Toksoy-Köksal, Fatma
Göncüoğlu, M. Cemal