2004. H-tipi ve A-tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek: Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri (Kaman, Kırşehir)’nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması

2004-11-21
Toksoy Köksal, Fatma
Göncüoğlu, M. Cemal

Suggestions

Assessing patterns of household expenditures on recreation and culture in Turkey in 2003
Uraz, Arzu; Dayıoğlu Tayfur, Meltem; Department of Economics (2008)
The rising importance of culture in social cohesion and economic development necessitates the analysis of cultural consumption from an economic point of view.This is important to understand household profiles which provide a certain typology on the socio-economic and demographic patterns of cultural consumption. In this thesis, we identify the households that spend on recreation and culture, the amount they spend and the potential factors that impact households’ recreation and culture expenditures in Turkey...
2000'lerde İsrail Dış Politikası
Tür Küçükkaya, Özlem(2009-12-31)
İsrail, kurulduğu 1948 yılından itibaren Ortadoğu siyasetini etkileyen merkezî bir konumdadır. Altı savaş ve sayısız sınır ötesi çatışmayla yoğrulmuş altmış yıl boyunca İsrail siyaseti ‘güvenlik' temeline oturmuştur. Siyasetin bu belirleniş biçimine bağlı olarak ve onunla kaçınılmaz bir karşılıklı etkileşim içerisinde, ülkenin dış politikası da ‘güvenlik' parametresi üzerine kurulmuştur. Böylelikle belirlenen dış politikanın temel amacı bölgede ve uluslarası sistemde İsrail'in karşı karşıya kald...
S.T. Coleridge’in Seçilmiş Şiirlerinde Özne ve Nesne Arasındaki Kopukluğun Aşılması ve Hissedilenden Yüceye Geçişin Yarı-mistik Süreci Olarak Yalnızlık
Birlik, Nurten (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-11-01)
Raki glass packaging designs introduced into the Turkish market after the privatization in 2004: a study on designers’ practices in relation to design goals
Kadiroğlu, Selma; Korkut, Fatma; Department of Industrial Design (2015)
As of 2014, there are more than 70 rakı brands in the Turkish market which emerged after the privatization following the abolishment of the state monopoly in 2004; only four rakı brands were available beforehand. With the sharp increase in the number of brands, an intense market competition begun among the companies: They started extending their product lines and invested on packaging design by hiring design sources; therefore, packaging design has gained a significant role in product differentiation in the...
The Re-Production Of The Historical Center Of İstanbul In 2000s: A Critical Account On Two Projects In Fener - Balat
Aysev Deneç, Evren (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-12)
Contemporary city is a multiplicity having social, political, cultural and economic projections. Production of urban space involves various mechanisms in which different interest groups play different roles in accordance with their identity, responsibility and agenda. In that sense, contemporary city is a ground of collision of conflicting interests that produce and transform urban space. Controlling urban space is a power struggle among different actors with varying agenda; constituting the basis of physic...
Citation Formats
F. Toksoy Köksal and M. C. Göncüoğlu, “2004. H-tipi ve A-tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek: Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri (Kaman, Kırşehir)’nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85716.