Gürbüz Ürün Tasarımında Model Parametre Belirsizliği Altında Bir Aday Çözümün Değerlendirilmesi

2019-06-12
Özateş Gürbüz, Melis
Köksal, Gülser
Köksalan, Murat
Citation Formats
M. Özateş Gürbüz, G. Köksal, and M. Köksalan, “Gürbüz Ürün Tasarımında Model Parametre Belirsizliği Altında Bir Aday Çözümün Değerlendirilmesi,” presented at the 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, (12 - 14 Haziran 2019), Ankara, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.yaem2019.org/static/YAEM2019_BildiriKitabi.pdf#yarisma_final_projeler.