Department of Industrial Engineering, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (106)

Has File(s)
No (103)
Yes (3)

Author
Tural, Mustafa Kemal (16)
Köksal, Gülser (15)
Bayındır, Zeynep Pelin (12)
İyigün, Cem (12)
Karasakal, Esra (8)

Subject
Industrial engineering (3)
Clustering (2)
Educational institutions (2)
Heuristics (2)
Inventory (2)

Date Issued
1991 - 1999 (6)
2000 - 2009 (20)
2010 - 2019 (72)
2020 - 2022 (8)

Item Type
Conference Paper (91)
Presentation (2)
Conference (1)

Recent Submissions

Afetle İlgili Belirsizlikler Altında Birbirine Bağlı Altyapı Ağlarının Güçlendirilmesi ve Onarımı
Canbilen, Tuğçe; Batun, Sakine; Çelik, Melih (2022-07-06)
Cloud-based Optimal Energy Scheduling of Photovoltaics and Electric Vehicle-integrated Community Microgrids
Zehir, Mustafa Alparslan; Tufan Dogan, Osman; Merdanoglu, Hakan; Yakici, Ertan; Duran, Serhan; Can Akyildirim, Hayri (2022-01-01)
© 2022 IEEE.Community microgrid is one of the promising pathways to achieve higher levels of penetration of distributed generation from intermittent renewables and energy storage, further electrify heat and transport and e...
Multivariate quality loss function cost parameter estimation
Köksal, Gülser; Dolgun, Leman Esra (2021-08-23)
In this study, we consider estimating the cost matrix parameters of the multivariate quality loss function which is commonly used in product and process design parameter optimization. Multivariate quality loss functions co...
İki Amaçlı Sağlık Projelerinin Çizelgelenmesi İçin Yaklaşımlar
Akbudak, Özlem; Azizoğlu, Meral; Karakaya, Gülşah (2021-07-05)
Beklenti Teorisinin Baskınlık İlişkilerini Kullanan Sıralama ve Sınıflandırma Yöntemlerine Entegrasyonu: Promethee ve Flowsort Uygulamaları
Şentürk, Hazel; Karasakal, Esra; Karasakal, Orhan (2021-07-05)
Homojen Bir İHA Filosunun Ayrık Dikdörtgen Sahaları Gözetlemek İçin Planlanması
Tarakçı, Koray; Karasakal, Esra; Karasakal, Orhan (2021-07-05)
Kategorik yanıta sahip tasarım parametresi eniyilemesi için yeni bir metot
Erdoğan, Pınar; Köksal, Gülser; Dolgun, Leman Esra (2021-07-04)
Bir ürün veya sürecin girdi, süreç veya çevre faktörlerindeki değişkenliğe karşı duyarsız en iyi parametre değerlerini elde etmek önemli bir tasarım problemidir. Bu nedenle, birçok endüstriyel organizasyon robust parametre...
An Approach for Monitoring of Long-Run Product Development Projects for Quality
DOLGUN, LEMAN ESRA; Köksal, Gülser (2020-09-22)
Mixed integer programming and heuristics approaches for clustering with cluster-based feature selection
İyigün, Cem (null; 2019-10-20)
In this study, we work on a clustering problem where it is assumed that the features identifying the clusters may differ for each cluster. Number of clusters and number of relevant features in each cluster are given in adv...
The Unit Commitment Problem: A Mixed Integer Coded Genetic Algorithm-based Approach
Karabaş, Tolga; Meral, Fatma Sedef (2019-06-24)
Unit commitment(UC) is one of the essential activities in power systems planning and operation that comprises two decisions: scheduling of on/off states of electricity generating units and their dispatching over the planni...
Multiple Criteria Target Classification Using Heterogeneous Sensor Data
Karasakal, Orhan; Atıcı, Bengü; Karasakal, Esra (2019-06-17)
Radar systems have important roles in both military and civilian applications. As the capabilities increase in terms of range, sensitivity and the number of tracks to be handled, the requirement for automatic target recogn...
A Mathematical Programming Approach for Multiple Criteria Sorting Problems
Civelek, Merve; Karasakal, Esra (2019-06-16)
Multiple criteria sorting problem is to assign alternatives, evaluated according to multiple criteria, into predefined preference ordered classes. In this study, a new distance metric based sorting method is developed to s...
Gürbüz Ürün Tasarımında Model Parametre Belirsizliği Altında Bir Aday Çözümün Değerlendirilmesi
Özateş Gürbüz, Melis; Köksal, Gülser; Köksalan, Murat (null; 2019-06-12)
Kümeleme probleminde küme bazlı öznitelik seçimi
İyigün, Cem (2019-06-12)
Kümeleme algoritmaları, noktalar arasındaki önceden bilinmeyen gizli ilişkileri belirleyip birbirine benzeyen veri noktalarını aynı gruba, birbirinden farklı veri noktalarını ise ayrı gruplara koymayı hedefleyen gözetimsiz...
Energy Minimizing Forklift Routing Problem
Atashı Khoeı, Arsham; Süral, Haldun; Tural, Mustafa Kemal (2019-05-02)
We introduce the energy minimizing (order picker) forklift routing problem (EMFRP) in Green Warehousing area. The EMFRP determines the route of an order picker forklift to pick the orders located on the shelves in differen...
Engineering Effort Estimation for Product Development Projects
Yurt, Z. Ozturk; İyigün, Cem; Bakal, P. (2019-01-01)
Cost estimation is an essential process for gaining competitive advantage in the bidding phase of every project. Besides, cost estimates are also vital for effective project control. For product development projects engine...
Üniversitelerde stratejik yönetim :planlama, konuşlandırma ve değerlendirme süreçlerinde Hoshin Kanri yaklaşımı
Köksal, Gülser (null; 2018-12-05)
Üniversitelerin temel hizmet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet başlıklarında stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, bu hizmetleri istenen kalite düzeyinde sunabilmesi için kısıtlı olan ins...
Estimating the form of a decision maker's preference function and converging to preferred solutions
Köksalan, Mustafa Murat; Karakaya, Gülşah (null; 2018-11-07)
We estimate the form of an underlying preference function that is assumed to represent the preferences of a decision maker in a multi-objective environment. After estimating the form, we use an algorithm that utilizes the ...
Probabilistic distance clustering on networks
İyigün, Cem (null; 2018-11-05)
In this study, a soft clustering problem on networks is investigated. It is assumed that cluster centers are located not only on vertices, but also on the edges of the network. Two different soft assignment schemes are stu...
Robustness and Prediction Error in Multi Response Parameter Design Optimization
Özateş Gürbüz, Melis; Köksal, Gülser; Köksalan, Murat Mustafa (null; 2018-11-01)
Parameter design optimization that involves two or more responses of products or processes is a well-known research problem. This problem involves multiple objectives typically formulated as response surface models using r...
Citation Formats