Department of Industrial Engineering, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (115)

Has File(s)
No (112)
Yes (3)

Author
Tural, Mustafa Kemal (20)
Köksal, Gülser (15)
Bayındır, Zeynep Pelin (14)
İyigün, Cem (13)
Karasakal, Esra (8)

Subject
Clustering (3)
Industrial engineering (3)
Educational institutions (2)
Heuristics (2)
Inventory (2)

Date Issued
1991 - 1999 (6)
2000 - 2009 (21)
2010 - 2019 (73)
2020 - 2023 (15)

Item Type
Conference Paper (98)
Presentation (2)
Conference (1)

Recent Submissions

Acil Sipariş Olmayan Bir Ortamda Bakım Ve Yedek Parça Envanter Planlamasının Bütünleşik Optimizasyonu
Bayındır, Zeynep Pelin; Kaya, Tuna Berk; Bakal, İsmail Serdar (2023-11-01)
Çoklu Ürünlü ve Ortak Parçalı Demontaj Kafile Büyüklüğü Problemi
Altekin, Fatma Tevhide; Denizel, Meltem; Bayındır, Zeynep Pelin (2023-11-01)
Afetle İlgili Belirsizlikler Altında Birbirine Bağlı Altyapı Ağlarının Güçlendirilmesi ve Onarımı
Canbilen, Tuğçe; Batun, Sakine; Çelik, Melih (2022-07-06)
Energy Minimizing Order Picker Forklift Routing Problem
Atashi Khoei, Arsham; Süral, Haldun; Tural, Mustafa Kemal (2022-07-03)
The material handling systems used in warehouses involve important operations such as the usage of order picker forklifts. The order picker forklifts provide efficient utilization of the storage space by their ability in m...
Finding an Energy Efficient Path for a Plug-In Electric Vehicle via Speed Optimization
Erdoğan, Bilgenur; Tural, Mustafa Kemal; Atashi Khoei, Arsham (2022-07-03)
In recent years, due to increased environmental and social awareness, sustainability related studies have gained popularity. Due to their adverse effects to the environment, greenhouse gas emission reduction has been a maj...
An Airport Gate Reassignment Model with Gate Disruptions
Poyraz, Deniz; Azizoğlu, Meral (2022-03-07)
Cloud-based Optimal Energy Scheduling of Photovoltaics and Electric Vehicle-integrated Community Microgrids
Zehir, Mustafa Alparslan; Tufan Dogan, Osman; Merdanoglu, Hakan; Yakici, Ertan; Duran, Serhan; Can Akyildirim, Hayri (2022-01-01)
© 2022 IEEE.Community microgrid is one of the promising pathways to achieve higher levels of penetration of distributed generation from intermittent renewables and energy storage, further electrify heat and transport and e...
Energy Efficient Path for a Plug-In Electric Vehicle via Speed Optimization
Erdoğan, Bilgenur; Tural, Mustafa Kemal; Atashi Khoei, Arsham (2021-11-22)
Multivariate quality loss function cost parameter estimation
Köksal, Gülser; Dolgun, Leman Esra (2021-08-23)
In this study, we consider estimating the cost matrix parameters of the multivariate quality loss function which is commonly used in product and process design parameter optimization. Multivariate quality loss functions co...
Ağaç Yapılı Verilerde Temel Bileşen Analizi
Durak, Erdinç; Tural, Mustafa Kemal; İyigün, Cem (2021-07-05)
İki Amaçlı Sağlık Projelerinin Çizelgelenmesi İçin Yaklaşımlar
Akbudak, Özlem; Azizoğlu, Meral; Karakaya, Gülşah (2021-07-05)
Homojen Bir İHA Filosunun Ayrık Dikdörtgen Sahaları Gözetlemek İçin Planlanması
Tarakçı, Koray; Karasakal, Esra; Karasakal, Orhan (2021-07-05)
Beklenti Teorisinin Baskınlık İlişkilerini Kullanan Sıralama ve Sınıflandırma Yöntemlerine Entegrasyonu: Promethee ve Flowsort Uygulamaları
Şentürk, Hazel; Karasakal, Esra; Karasakal, Orhan (2021-07-05)
Kategorik yanıta sahip tasarım parametresi eniyilemesi için yeni bir metot
Erdoğan, Pınar; Köksal, Gülser; Dolgun, Leman Esra (2021-07-04)
Bir ürün veya sürecin girdi, süreç veya çevre faktörlerindeki değişkenliğe karşı duyarsız en iyi parametre değerlerini elde etmek önemli bir tasarım problemidir. Bu nedenle, birçok endüstriyel organizasyon robust parametre...
An Approach for Monitoring of Long-Run Product Development Projects for Quality
DOLGUN, LEMAN ESRA; Köksal, Gülser (2020-09-22)
Mixed integer programming and heuristics approaches for clustering with cluster-based feature selection
İyigün, Cem (null; 2019-10-20)
In this study, we work on a clustering problem where it is assumed that the features identifying the clusters may differ for each cluster. Number of clusters and number of relevant features in each cluster are given in adv...
The Unit Commitment Problem: A Mixed Integer Coded Genetic Algorithm-based Approach
Karabaş, Tolga; Meral, Fatma Sedef (2019-06-24)
Unit commitment(UC) is one of the essential activities in power systems planning and operation that comprises two decisions: scheduling of on/off states of electricity generating units and their dispatching over the planni...
Multiple Criteria Target Classification Using Heterogeneous Sensor Data
Karasakal, Orhan; Atıcı, Bengü; Karasakal, Esra (2019-06-17)
Radar systems have important roles in both military and civilian applications. As the capabilities increase in terms of range, sensitivity and the number of tracks to be handled, the requirement for automatic target recogn...
A Mathematical Programming Approach for Multiple Criteria Sorting Problems
Civelek, Merve; Karasakal, Esra (2019-06-16)
Multiple criteria sorting problem is to assign alternatives, evaluated according to multiple criteria, into predefined preference ordered classes. In this study, a new distance metric based sorting method is developed to s...
Kümeleme probleminde küme bazlı öznitelik seçimi
İyigün, Cem (2019-06-12)
Kümeleme algoritmaları, noktalar arasındaki önceden bilinmeyen gizli ilişkileri belirleyip birbirine benzeyen veri noktalarını aynı gruba, birbirinden farklı veri noktalarını ise ayrı gruplara koymayı hedefleyen gözetimsiz...
Citation Formats