Gurbette Ölüm: Avrupa Göç-Mekânda Türk Göçmenlere Yönelik Cenaze Hizmetlerinin Ulusaşırı Kurumsallaşması

2021-01-01
Bu makale toplulukların göç sürecinde yaşadığı mekânsal ayrışmanın topluluğun inşasında oldukça büyük bir öneme sahip olan defin usul ve ritüellerinin nasıl dönüştürdüğü, göçmenlerin sıla-mekân ile göç-mekân arasındaki bu ayrışmayı onarmak üzere geride bıraktığımız 60 yıllık göç tarihinde nasıl yöntemler izlediği ve bunun sonucunda bugün ulusaşırı toplumsal mekân olarak andığımız göçmen topluluğun kendi bütünlüğünü yeniden sağladığı yeni bir durumun oluşmasında bu usul ve ritüellerin sahip olduğu başat rolü tartışmayı amaçlar. Bu tartışmayı desteklemek üzere makalenin sonunda Diyanet Vakfı’nın 2016 yılına ait Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen cenaze verisi incelenecektir. Makale, doktora çalışmam çerçevesinde 2007 ve 2009 yılları arasına gerçekleştirdiğim çok-alanlı etnografik araştırmaya dayanmaktadır. Bu kapsamda Londra, Oslo ve Berlin merkezli, üç farklı ülke örneğinde başta Türkiyeli olmak üzere ulaşabildiğim Müslüman göçmen derneklerle görüşmeler yaptım ve cenaze törenlerine katıldım. 2012 yılında doktoramı tamamladıktan sonra 2013 ve 2017 yılları arasında düzenli aralıklarla ziyaret ettiğim Berlin, Duisburg, Köln ve Marxloh şehirlerinde cenaze hizmeti sunan Türkiyeli göçmen dernekleri ve cenaze evleriyle görüşmeler gerçekleştirdim. Bu takipçi görüşmeler ODTÜ BAP-08-11-2013-073 kodlu ve “Gurbette Ölüm Avrupa’da Yaşayan Türkiyeli Göçmenlerin Cenaze Hizmetlerine Ulaşımı ve Anılan Hizmetler Üzerinden Şekillenen Ulusaşırı Toplumsal Mekân” başlıklı proje desteğiyle gerçekleşmiştir.

Suggestions

Dünyanın Modern Büyüsü Bozulurken: COVID-19 Küresel Salgınına Göçmenlerin Aynasından Bakmak
Zırh, Besim Can (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-01-01)
Biz de bu yazıda toplumların işleyişinde büyük aksamalara yol açan bir afet olarak değerlendirdiğimiz KOVİD-19 küresel salgınına göçmenlerin aynasından bakarak yaşananların dünyanın büyüsünü nasıl bozduğunu, bu büyü bozumunun göçmenler için doğurduğu sonuçları ve bu sonuçların bize ne gösterdiğini tartışmaya çalışacağız.Weber’in kullandığı (1946) anlamda dünyanın büyüsünün bozulması, bilimle rasyonel olarak açıklayamayacağımız olguların gittikçe azalması, insan türünün bilimsel yöntemlerle kendi doğası da d...
Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat; Noyan, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve marka imajı latent değişkenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değişkenler arasındaki eşanlı ilişkiler belirlenmiş ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli oluşturulmuştur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite ...
Anadolu Bazilika Geleneği ve Anıtsal Mimariye Etkisi
Peker, Ali Uzay (Kültür Bakanlığı Yayınları, 2006-12-01)
Bu kitap, Türkiye dışında Claude Cahen, Türkiye içinde Osman Turan sonrasında – tabii ki birkaç değerli uzman hariç- Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi tarihçiliğinin neredeyse kaybolmaya yüz tuttuğu, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun, gerekse bugünün Türkiye’sinin tarihsel altyapısı olmak gibi hayati bir öneme sahip bu alanın ne gibi problemleri olduğunu, hangi konularının araştırılıp ortaya çıkarmaya muhtaç bulunduğunu veya ne kadarının aydınlatılabilme şansına sahip olduğunu göstermek açısından yol g...
Avrupaya Türkiyeden Göçün Haritası Ve Türkiye'deki Sağlık Sistemine Etkisi.
Özen, İlhan Can(2011-12-31)
Kapsam:Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gelecek on yılda olacak göçü yapıtaşlarına ayırmaktır.Bu çercevede Türkiye'den oluşacak göçle ilgili,daha önceki Türk göçü ve Avrupa Birliği'ne entegrasyon çerçevesinde oluşan diğer göçler dikkate alınarak bir projeksiyon matriksi oluşturulacaktır.Bu projeksiyonda yalnızca temel göçün miktarı değil,toplumun farklı kesimlerinden ne kadar göç olacağı konusunda çıkarsamalar yapılacaktır. Bu temel amaç çerçevesinde, alt hedefler şu şekilde sıral...
A primary investigation of nutrient residues on the soils of citrus orchards in Güzelyurt
Forsuh, Peter Atungsiri; Saurin, Julian; Tokay, Begüm; Sustainable Environment and Energy Systems (2013-5)
The non-point (defused) source pollution of agrochemicals on soils; surface water and ground water may be a driving force of environmental degradation and may also pose risks to human health. This thesis seeks to address concerns about environmental sustainability in agriculture systems by undertaking a first baseline study of agrichemical residues - such as nitrate, nitrite, potash, and phosphates - on the soils of citrus orchards in Guzelyurt district. The methods applied in this study are both quantitati...
Citation Formats
B. C. Zırh, Gurbette Ölüm: Avrupa Göç-Mekânda Türk Göçmenlere Yönelik Cenaze Hizmetlerinin Ulusaşırı Kurumsallaşması. 2021.