Bilim yapmak yetmiyor bir de iletişimini mi yapmak gerek?

2018-06-01

Suggestions

Pluralism in science
Bakdur, Eser; Sol, Ayhan; Department of Philosophy (2009)
This thesis investigates the determinants of financial development in Turkey. Principle Component Analysis (PCA) is employed in order to examine the main determinants of financial sector development and shed light on the structure of the financial system in Turkey. The empirical studies on financial development suffer from the measurement problem. This study aims to remedy the measurement problem by providing proxies that explain different aspects of financial development more accurately than other proxies ...
On the significance of idealizations in sciene
Eyim, Ahmet; Sayan, Erdinç; Department of Philosophy (2005)
The aim of this thesis is to investigate the problems that use of idealizations in science leads to. Idealizations are simplifications and therefore false descriptions of how actual objects behave. Presence of idealizations in scientific theories is the reason for the problems in our understanding of confirmation of theories and also of scientific explanations. Nevertheless, idealizations are ubiquitous especially in natural sciences. Scientists have to employ idealizations because of the complexity of the ...
Bilim iletişimi ve tarihi üzerine kısa bir inceleme
Aydınoğlu, Arsev Umur (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020-01-01)
Bilim iletişimi ve tarihi üzerine kısa bir inceleme
Aydınoğlu, Arsev Umur (İTÜ Yayınları, 2020-07-01)
Kısaca bilimsel bilginin bilim insanları, politika oluşturucular, medya ve halkla ile paylaşılması olarak tanımlanan bilim iletişimi gittikçe önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu incelemede, bilim iletişiminin temel konuları kısaca değerlendirilmektedir. İlk olarak iletişim teorisi açısından bilim iletişimi açıklanmaktır. İkinci olarak bilim iletişiminin bilime, topluma ve bireylere faydası tartışılmaktadır. Üçüncü olarak da bilim iletişiminin tarihsel gelişimi aktarılacak ve modern bilim ...
Content analysis of exhibit labels in science centers
Gezer, İrem; Özdemir, Ömer Faruk; Department of Science Education (2022-9-13)
Exhibit labels are powerful tools for initiating communication between visitors and exhibits in science centers. Exhibit designs and labels can change according to the educational goals in science centers. Previous studies have focused on the aesthetic aspects of labels rather than the content, and they can hardly give us educational messages behind the exhibit labels. The purpose of this study is to investigate variations of labels used for interactive exhibits in science centers. To investigate the variat...
Citation Formats
A. U. Aydınoğlu, “Bilim yapmak yetmiyor bir de iletişimini mi yapmak gerek?,” ODTULÜ, pp. 0–0, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86129.