Graduate School of Social Sciences, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (466)

Has File(s)
No (371)
Yes (95)

Author
Karancı, Ayşe Nuray (36)
Tansel, Aysıt (30)
Yıldırım, Ali (24)
İmamoğlu, Emine Olcay (21)
Tongo Overfield Shaw, Gizem (21)

Subject
Turkey (32)
Education (17)
Social Psychology (10)
Neolithic (7)
Reliability (7)

Date Issued
1987 - 1989 (2)
1990 - 1999 (14)
2000 - 2009 (82)
2010 - 2019 (272)
2020 - 2022 (96)

Item Type
Journal Article (423)
Other (20)
Article (1)
Book Review (1)
Magazin Article (1)

Recent Submissions

Predictors of enhancing human physical attractiveness: Data from 93 countries
Kowal, Marta; et. al. (2022-09-01)
People across the world and throughout history have gone to great lengths to enhance their physical appearance. Evolutionary psychologists and ethologists have largely attempted to explain this phenomenon via mating prefer...
Psychometric Properties of the Turkish Version of the Screening Instrument for Borderline Personality Disorder
Ünsal, Cansu; Alma Uzuntuna, Leyla; Gündoğmuş, İbrahim; Par, Asuhan; Yalim, Esra; Öksüz, Esra (2022-09-01)
Patients with borderline personality disorder are a population for whom mental health professionals have difficulty in both diagnosing and providing treatment services. This study aimed to investigate the psychometric prop...
Geleceğin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programına Bakışı: Programın İçerik, Nitelik, İşlevsellik ve Anlaşılırlık Bakımından Değerlendirilmesi
Tonga, Funda Eda; Demirci, Zeliha; Erden, Feyza (2022-08-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programının içeriği, niteliği, işlevselliği ve anlaşılırlığı hakkındaki görüşlerinin alınmasıdır. Çalışma, temel nitel araştır...
Social Exclusion, Self-Forgiveness, Mindfulness, and Internet Addiction in College Students: a Moderated Mediation Approach
Arslan, Gokmen; Coşkun, Muhammet (2022-08-01)
Internet addiction is a growingly prevalent behavioral addiction that causes numerous psychosocial problems. Investigating the causes and consequences of Internet addiction is fundamental to comprehend and prevent it. Ther...
Assignment Moscow Reporting on Russia from Lenin to Putin (Review)
Pamir Dietrich, Ayşe (2022-07-01)
A History of Education in Modern Russia, Aims, Ways, Outcomes (Review)
Pamir Dietrich, Ayşe (2022-07-01)
Land, Community, and the State in the Caucasus Kabardino-Balkaria from Tsarist Conquest to Post-Soviet Politics (Review)
Pamir Dietrich, Ayşe (2022-07-01)
Esperanto and Languages of Internationalism in Revolutionary Russia (Review)
Pamir Dietrich, Ayşe (2022-07-01)
The Eurasian Steppe: People, Movement, Ideas (Review)
Pamir Dietrich, Ayşe (2022-07-01)
The Strong Man Vladimir Putin and the Struggle for Russia (Review)
Pamir Dietrich, Ayşe (2022-07-01)
Putin’s Russia and the Falsification of History, Reasserting Control over the Past (Review)
Pamir Dietrich, Ayşe (2022-07-01)
Çağıran Mekanlar Enkazlaşan Bellek
Bekiroğlu, Sibel; Rittersberger, Helga İda (2022-06-01)
Çalışmada mekanın yıkımı, anıtların enkazı üzerinden okunmaktadır. Toplumsal hafızanın tecessüm ettiği nesneler olarak anıtlar, yıkımları üzerinden de özne kurulumunda yer almaktadır. Çalışmada, mekanınasılüretildiğindenzi...
21. Yüzyıl Bölge Çalışmaları: Üç Yaklaşım
Göçer Akder, Derya (2022-6-01)
Bölge çalışmaları 21. yüzyılda derin dönüşümler geçirmektedir. Bunların bir kısmı sosyal bilim disiplinlerindeki dönüşüme paralel gerçekleşmiş ve bu dönüşümlerde tek/çok kutupluluk, küreselleşme ve göç gibi dönemin başlıkl...
Big Five traits predict stress and loneliness during the COVID-19 pandemic: Evidence for the role of neuroticism
Ikizer, Gözde; Kowal, Marta; Aldemir, İlknur Dilekler; Jeftić, Alma; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Najmussaqib, Arooj; Lacko, David; Eichel, Kristina; Turk, Fidan; Chrona, Stavroula; Ahmed, Oli; Rasmussen, Jesper; Kumaga, Raisa; Uddin, Muhammad Kamal; Reynoso-Alcántara, Vicenta; Pankowski, Daniel; Coll-Martín, Tao (2022-05-01)
© 2022 Elsevier LtdThe rapid outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) has affected citizens' daily lives in an unprecedented way. To curb the spread of the pandemic, governments have taken numerous measures such as s...
Anıt Kavramının Tarihsel Yolculuğu: Mardin Anıt Şehri Örneği
Bekiroğlu, Sibel; Erdem, Deniz (2022-05-01)
Bu çalışma, toplumsal hafızanın kristalize olduğu yapılar olarak anıtların, tarihöncesi dönemlerden ortaya çıkışıyla başlayan yolculuğunun günümüz modern toplumunda sembolik kapitale dönüşümüne odaklanmaktadır. Arkeolojik ...
Devrim ve Savaş: Osmanlı Geçiş Döneminin Uluslararası Bağlantıları
Göçer Akder, Derya (2022-04-01)
Beginning of the 20th century witnessed revolutions and wars. As the region faces such episodes again, assessing the influence of global politics on domestic context remains crucial. Inspired the International Historical S...
Ethical dilemmas of school counsellors: A vignette study
Şensoy, Gözde; İKİZ, FATMA EBRU (2022-03-01)
School counsellors often encounter ethically challenging situations due to contradictory values and roles. This qualitative research aimed to define school counsellors' ethical dilemmas and their responses to such situatio...
Innovation patterns in firms and intra-industry heterogeneity empirical evidence from Turkey
Yurtseven, Alp Eren; Pamukcu, Mehmet Teoman (2022-03-01)
This paper aims to explore sector-level sources of intra-industry heterogeneity of innovation patterns among Turkish firms. We constructed a taxonomy of innovative firms and explored the different modes of innovation. We t...
From “Isn’t It Raw?” to Everyday Food: Authenticating Japanese Food in Perth, Australia
Fukutomi, Satomi (2022-02-01)
With a focus on the role of social media, this article examines the ways in which Japanese food is authenticated and popularized as everyday food in Perth, Australia. Preceding the 2000s, Japanese food was scarcely availab...
New insights into the Mesolithic use of Melos obsidian in Anatolia: a pXRF analysis from the Bozburun Peninsula (southwest Turkey)
Gemici, Hasan Can; Dirican, Murat; Atakuman, Çiğdem (2022-02-01)
Bozburun Peninsula, at the easternmost intersection of the Aegean and the Mediterranean Seas, yielded evidence from the Middle Palaeolithic to the Neolithic/Chalcolithic periods as a result of recent archaeological surveys...
Citation Formats