Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme

2018-06-01
Atabey, Cemile Müjde
Öz, Bahar

Suggestions

Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme
Koca-Atabey, Müjde; Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Literatürde engel ile ilgili farklı bakış açıları mevcuttur. Bunların en bilinenleri tıbbi model, sosyal model ve biyopsikososyal modeldir. Bu çalışma; engeli, hayatın bir gerçeği, değişik bir yaşam deneyimi, ilginç ve müspet bir olgu olarak tanımlayan sosyal model çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında, engelli bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatıyla ilgili deneyimlerinin incelemesi amaçlanmıştır. İlk aşamada, katılımcı ile 55 dakika süren bir görüşme yapılmış ve konuşulanlar kelimes...
Performance evaluation and design guidelines for equitable access of students with disabilities in university campus outdoor environments
Dinç Uyaroğlu, İlkay; Cengizkan, Ali; Önür, Selahattin; Department of Architecture (2016)
The primary aim of this study is to develop performance evaluation and design guidelines for the design of university outdoor campus spaces that take into account the needs and desires of students with disabilities (SWDs). Constant performance evaluations of outdoor campus spaces are important in advancing spatial design for the equitable access of SWDs in campus life. Forming a strong relationship between the individual and his/her lived environment, assessments of accessibility performance dimensions depe...
Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.
The experiences of students with disabilities in an english language teacher education program: a case study on preservice teachers with visual impairments
Çınarbaş, Halil İbrahim; Karaman, Abdullah Cendel; Department of English Language Teaching (2016)
This qualitative case study aimed to explore the experiences of two pre-service teachers with visual impairments in an English language teaching teacher education program in terms of inclusive practices, accessibility, need accommodation, and institutional issues. Two pre service teachers with visual impairments, four teacher educators, six peers, and three administrators participated in this study. The data were collected through individual and focus group interviews, observations, reflective journals, and...
An inclusive workplace accommodation evaluation for employees with disabilities
Kutlu, Özdal; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2007)
The status of the people with disabilities can be summarized as marginalisation and exclusion from the mainstream of the society. It is accepted that the process of exclusion of people with disabilities is grounded in time and history. Demographic, economic, legislative data, humanistic reasons and historical evaluation of disability indicate that employment is the most vital item for the participation of people with disabilities in social life. The status of people with disabilities related with employment...
Citation Formats
C. M. Atabey and B. Öz, “Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, pp. 25–42, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/493015.