Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği

2014-12-31
Sümer, Zeynep
Demirok, İpek
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.

Suggestions

Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve öz yeterlikleri üzerindeki etkisi
Aydın, Utkun; Taylan, Didem Rukiye; Atalay, Zümra; Bulgan, Gökçe; Özgülük, Burcu S.(2017)
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematik kaygılarını azaltmak,özyeterliklerini artırmak ve matematik dersine karşı olan tutumlarını olumlu yöndegeliştirmek amacıyla hazırlanmış olan bilinçli-farkındalık temelli psiko-eğitim programının etkililiğini test etmektir. Araştırmanın katılımcıları 11-13 yaş aralığındaki beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Araştırma 3 basamakta gerçekleştirilmiştir. Çalışma 1, Bilinçli Farkındalık-Temelli Özyeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFTÖÖ- Y)...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Altı Haftalık Psikolojik Beceri Antrenmanlarının Basketbol Sporcularına Uygulanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin(2013-12-31)
Üstün başarıya ulaşma, üst düzey performans sergileme, diğer takımlardan sporculardan daha iyi olma gerek sporcular gerekse antrenörler için bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Bu baskı unsurları, antrenörü sporcuyu, araştırmacıları, bilim adamlarını üstün başarının veya doruk performansın altında yatan unsurları araştırmaya yönlendirmiştir. Önceleri performans artırımı için teknik ve fiziksel özellikler yeterli görülürken, son yıllarda spor psikolojisi alanındaki gelişmeler göz önüne alınarak artık alıştırma...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Psikolojik Performans Stratejilerinin Testi Ölçeğinin Türkiye Popülasyonuna Uyarlanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin(2013-12-31)
Spor psikolojisi, spor ortamındaki davranışların belirlenmesine ve açıklanmasına odaklanmaktadır. psikolojik anlamda başarıyı tanımlama, başarıya ulaşma ve etkileyen olguları belirleme her zaman ilgi çeken bir konu olmuştur. Bu alanda başarı kavramı içerisinde etkili olduğu düşünülen önemli kavramlardan biri, sporcunun antrenman / müsabaka ortamında karşılaştığı sorunları çözmek için kullandığı stratejileri belirleme ve onları kullanma düzeylerini belirleme performansıdır.Bu çalışma, sporcuların psikolojik ...
Citation Formats
Z. Sümer and İ. Demirok, “Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61960.