Açılış Sunuşu: Affan Kırımlı

2018-12-21

Suggestions

Açılış Sunuşu: Şevki Vanlı
Altan, Tomris Elvan (2017-10-23)
Açılış Sunuşu: Enver Tokay
Altan, Tomris Elvan (null; 2018-10-22)
Açılış Sunuşu: Fehmi Doğan-Mehmet Ünal
Altan, Tomris Elvan (2019-10-21)
Çok sayıda konut, eğitim, alışveriş, yönetim yapıları ve imar planları üreten, büyük ölçekli projelere imza atan, bunlara paralel olarak kimi projelerin yapım işlerini de üstlenen, Ankara’nın yapılı çevresini oluşturan çeşitli ve nitelikli yapılar tasarlayan, özellikle sinema yapılarına odaklanarak kentin kültürel hayatında mekânsal açıdan önemli izler bırakan Fehmi Doğan-Mehmet Ünal ikilisinin mimarlık serüvenlerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek olan panelde; özel bir önemi hak eden ikiliyi mimarlı...
Açılış Sunuşu: Demirtaş Kamçıl-Rahmi Bediz
Altan, Tomris Elvan (null; 2017-03-31)
Açılışı Sunuşu: Neriman Birce
Altan, Tomris Elvan (null; 2019-03-29)
Citation Formats
T. E. Altan, “Açılış Sunuşu: Affan Kırımlı,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86209.