Boeing 737-300 tipi yolcu uçağında gerçekleştirilen korozyon kaynaklı büyük çaplı yapısal tamir örneği