Boeing 737-300 tipi yolcu uçağında gerçekleştirilen korozyon kaynaklı büyük çaplı yapısal tamir örneği

2012-10-14
Şahin, Mustafa
Ekici, Murat
Citation Formats
M. Şahin and M. Ekici, “Boeing 737-300 tipi yolcu uçağında gerçekleştirilen korozyon kaynaklı büyük çaplı yapısal tamir örneği,” presented at the IV. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK 2012), Istanbul, Turkey, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.uhuk.org.tr/.