Geleceğin Öğretmenlerinin Demografik Sosyokültürel Özelilkleri ve Eğitim Görüşleri

2015-07-01
Aksu, Meral

Suggestions

Geleceğin Kuruluşları İçin Büyük Veri Mevcut Durum ve Eğilimler
Kayabay, Kerem; Gökalp, Mert Onuralp; Akyol, Mehmet Ali; Eren, Pekin Erhan; Koçyiğit, Altan (2016-10-08)
Geleceğin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programına Bakışı: Programın İçerik, Nitelik, İşlevsellik ve Anlaşılırlık Bakımından Değerlendirilmesi
Tonga, Funda Eda; Demirci, Zeliha; Erden, Feyza (2022-08-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programının içeriği, niteliği, işlevselliği ve anlaşılırlığı hakkındaki görüşlerinin alınmasıdır. Çalışma, temel nitel araştırma olarak gerçekleştirilmiş ve çalışmanın katılımcılarını 20 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan (toplamda sekiz maddeden oluşan) açık uçlu görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre, katılımcılar p...
Geleceğin Kavramsal Ulaşım Araçları
Gürsu, Hakan (2008-02-01)
Geleceğin Cazibe Bölgeleri ”Sürdürülebilir İnovasyon Merkezleri”
Gürsu, Hakan (2010-07-01)
Geleceğin Banyosuna Güncel Yansımalar
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Boyut Yayın Grubu, 2011-02-01)
Citation Formats
M. Aksu, “Geleceğin Öğretmenlerinin Demografik Sosyokültürel Özelilkleri ve Eğitim Görüşleri,” 2015, vol. 8, p. 8, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87031.