Türkiye döviz piyasalarında oynaklığın öngörülmesi ve risk yönetimi kapsamında değerlendirilmesi

2010-01-01
Ülkem, Başdaş
Soytaş, Uğur
Bu çalışmada, Türkiye döviz piyasalarında TRL/USD, TRL/EUR ve TRL/GBP serilerinin oynaklığı hareketli ortalama modelleri, AR ve ARMA modelleri ve ARCH süreçleri kullanılarak modellenmiş ve modellerin örneklem dışı öngörü performansları karşılaştırılmıştır. Farklı oynaklık öngörüleri kullanılarak elde edilen parametrik VaR modelinin öngörü performansları Basle Komitesi geriye dönük test ölçütleri kapsamında değerlendirilmiştir. Son küresel finansal krizin risk ölçüm teknikleri üzerindeki etkileri ayrıca araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, RMSE ölçütüne göre GARCH grubu modellerin, MAE ölçütüne göre ise AR modelinin serilerinin oynaklık öngörüsünü modellemekte diğer modellere kıyasla daha başarılı olduğunu göstermiştir. Finansal krizin oynaklık öngörü modellerinin sıralamasını değiştirmediği ancak finansal krizle birlikte modellerin performanslarının en kötü performansı sergileyen modele yakınsadığı görülmüştür. Oynaklık öngörü modellerine dayalı olarak tahmin edilen VaR modellerinin performansları karşılaştırıldığında ise EWMA ve GARCH grubu modellerin daha doğru sonuçlar verdikleri görülmüştür. Finansal krizile birlikte VaR modellerinin performansında düşüş olduğu tespit edilmiştir
Yönetim ve Ekonomi :Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Suggestions

Currency and asset substitution in Turkey
Taşdemir, Özlem; Özmen, Erdal; Department of Economics (2003)
This study investigates the determinants and effects of currency and asset substitution in Turkey using quarterly data from 1987:1 to 2002:4. The empirical results from the application of Johansen procedure to a four-variable system containing currency-asset substitution proxy (M2Y/M2)), real income, real exchange rate, and ratchet effect proxy (past peak values of the depreciation of the real exchange rate) suggest the presence of a single cointegration vector among the variables. The results further sugge...
Robust portfolio planning in the presence of market anomalies
Oguzsoy, Cemal Berk; Güven, Sibel (Elsevier BV, 2007-02-01)
In this study, a short-term portfolio modeling formulation is developed using existing anomalies as a single determinant for daily Istanbul Stock Exchange National 100 Composite Index (ISE) and US dollars (USD) returns in a Robust optimization (RO) framework. Using anomalies in planning within an RO framework establishes a balance between risk seeking and risk averse behaviors, as generating profit from anomalies is risky and RO enables to settle down the extreme risk seeking behavior. Applications of the m...
Exchange rate pass-through to domestic prices in Turkish economy
Alper, Koray; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Economics (2003)
In this study, determinants and the evolution of the exchange rate passthrough to domestic inflation in the Turkish economy is analyzed. The analyses cover the 1987-2003 period. In the analyses, single equation أError Correction Modelsؤ are used to estimate the exchange rate pass-through. Estimation results suggest that alike other emerging countries, the degree of exchange rate passthrough to domestic prices is high and the pass-through is completed in a very short time span. Estimations results also indic...
Forecasting Turkish real GDP growth in a data-rich environment
Sen Dogan, Bahar; Midilic, Murat (2019-01-01)
This study generates nowcasts and forecasts for the growth rate of the gross domestic product in Turkey using 204 daily financial series with mixed data sampling (MIDAS) framework. The daily financial series include commodity prices, equity indices, exchange rates, and global and domestic corporate risk series. Forecasting exercises are also carried out with the daily factors extracted from separate financial data classes and from the whole dataset. The findings of the study suggest that MIDAS regression mo...
Analysis of Turkish stock market with Markov regime switching volatility models
Karadağ, Mehmet Ali; Danışoğlu, Seza; Department of Financial Mathematics (2008)
In this study, both uni-regime GARCH and Markov Regime Switching GARCH (SW-GARCH) models are examined to analyze Turkish Stock Market volatility. We investigate various models to find out whether SW-GARCH models are an improvement on the uni-regime GARCH models in terms of modelling and forecasting Turkish Stock Market volatility. As well as using seven statistical loss functions, we apply Superior Predictive Ability (SPA) test of Hansen (2005) and Reality Check test (RC) of White (2000) to compare forecast...
Citation Formats
B. Ülkem and U. Soytaş, “Türkiye döviz piyasalarında oynaklığın öngörülmesi ve risk yönetimi kapsamında değerlendirilmesi,” Yönetim ve Ekonomi :Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 121–145, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87057.