Davranışsal İktisat ve Sınırlı Rasyonellik Varsayımı

2015-01-01

Suggestions

Davranışsal Piyasa ve Mekanizma Tasarımı
Küçükşenel, Serkan (TC Ekonomi Bakanlığı, 2018-09-01)
İktisatçılar için bireylerin ekonomik karar alma süreçlerini anlayabilmek ve değişik ekonomik çevrelerde nasıl karar verebileceklerini tahmin etmek en önemli ve popüler araştırma konularından birisidir. Genel olarak iktisatçılar bu süreçte ekonomik bireylerin istikrarlı ve tutarlı tercihlerinin olduğunu ve bu tercihlerin sadece bireysel hususi menfaatler tarafından etkilendiğini varsayarlar. Mekanizma tasarımı çalışmaları bu önkoşul altında ekonomik kurumlar ve bu kurumların düzenlenmesi hakkında bir ...
Davranışsal Piyasa ve Mekanizma Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2016-12-31)
İktisatçılar için bireylerin ekonomik karar alma süreçlerini anlayabilmek ve değişik ekonomik çevrelerde nasıl karar verebileceklerini tahmin etmek en önemli ve popüler araştırma konularından birisidir. Genel olarak iktisatçılar bu süreçte ekonomik bireylerin istikrarlı ve tutarlı tercihlerinin olduğunu ve bu tercihlerin sadece bireysel hususi menfaatler tarafından etkilendiğini varsayarlar. Mekanizma tasarımı çalışmaları bu önkoşul altında ekonomik kurumlar ve bu kurumların düzenlenmesi hakkında bir düşünm...
Davranışsal Kamu Politikaları Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı Türkiye’de davranışsal kamu politikalarının geliştirilmesinde deneysel ve davranışsal iktisat metotlarının nasıl kullanılabileceğini araştırmaktır. Tamamlayıcı ve ikinci amacı ise kamu politikalarında deneysel ve davranışsal iktisat literatürünü tarayıp dünya örneklerini irdeleyerek güncel politikaları etkileyebilecek uygulama tecrübelerini derlemektir.
Investigation of behavioral-based safety impacts on organizational safety culture.
Yetik, Ulaş Semih; Parlaktuna, Mahmut; Department of Occupational Health and Safety (2020)
The overall aim of this study is to examine the effects of implementing behaviour based safety management approach on the safety culture of the organization. In accordance with this aim, the main objectives of this study are to evaluate and compare the safety culture maturity level of two companies serving in the same industry (defence industry) and having the same service areas. With this comparison, it is also aimed to show the difference between companies which one using the behaviour-based safety concep...
Gratitude interventions to reduce negative effects of extrinsic goals on psychological well-being
Bozkurt, Tuğba; Öner Özkan, Bengi; Department of Psychology (2019)
This study aims to investigate the associations between extrinsic/intrinsic goal orientation, gratitude, basic psychological needs and psychological well-being. It was anticipated that gratitude and the satisfaction of basic psychological needs will mediate the relationship between extrinsic goal orientation and lower levels of well-being and also inducing gratitude experimentally will increase the well-being. Gratitude intervention was used in this study to reduce the negative effects of extrinsic goal ori...
Citation Formats
Ç. Akdere and M. İ. Büyükboyacı Hanay, Davranışsal İktisat ve Sınırlı Rasyonellik Varsayımı. 2015, p. 139.