Davranışsal İktisat ve Sınırlı Rasyonellik Varsayımı

2015-01-01

Suggestions

Davranışsal Piyasa ve Mekanizma Tasarımı
Küçükşenel, Serkan (TC Ekonomi Bakanlığı, 2018-09-01)
İktisatçılar için bireylerin ekonomik karar alma süreçlerini anlayabilmek ve değişik ekonomik çevrelerde nasıl karar verebileceklerini tahmin etmek en önemli ve popüler araştırma konularından birisidir. Genel olarak iktisatçılar bu süreçte ekonomik bireylerin istikrarlı ve tutarlı tercihlerinin olduğunu ve bu tercihlerin sadece bireysel hususi menfaatler tarafından etkilendiğini varsayarlar. Mekanizma tasarımı çalışmaları bu önkoşul altında ekonomik kurumlar ve bu kurumların düzenlenmesi hakkında bir ...
Davranışsal Piyasa ve Mekanizma Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2016-12-31)
İktisatçılar için bireylerin ekonomik karar alma süreçlerini anlayabilmek ve değişik ekonomik çevrelerde nasıl karar verebileceklerini tahmin etmek en önemli ve popüler araştırma konularından birisidir. Genel olarak iktisatçılar bu süreçte ekonomik bireylerin istikrarlı ve tutarlı tercihlerinin olduğunu ve bu tercihlerin sadece bireysel hususi menfaatler tarafından etkilendiğini varsayarlar. Mekanizma tasarımı çalışmaları bu önkoşul altında ekonomik kurumlar ve bu kurumların düzenlenmesi hakkında bir düşünm...
Davranışsal Kamu Politikaları Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı Türkiye’de davranışsal kamu politikalarının geliştirilmesinde deneysel ve davranışsal iktisat metotlarının nasıl kullanılabileceğini araştırmaktır. Tamamlayıcı ve ikinci amacı ise kamu politikalarında deneysel ve davranışsal iktisat literatürünü tarayıp dünya örneklerini irdeleyerek güncel politikaları etkileyebilecek uygulama tecrübelerini derlemektir.
Designing for Behaviour Change: Smart Phone Applications as Persuaders of Pro-Environmental Behaviours
Coşkun, Aykut ; Erbuğ, Çiğdem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Davranış değişikliği için tasarım, son yıllarda tasarım yazınında önem kazanan ve çevreye dair sorunlara yeni bir anlayışla çözüm getirmeye amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temelinde, ürünler ile kullanıcıların yönlendirilmesi ve bu yolla arzu edilen davranışın teşvik edilmesi yatmaktadır. Günümüzde, bu yaklaşım ile geliştirilen ve çevreci davranışları özendiren ürünler yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu ürünlerin etkili bir davranış değişikliği yaratabilmesi, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmasın...
Investigation of behavioral-based safety impacts on organizational safety culture.
Yetik, Ulaş Semih; Parlaktuna, Mahmut; Department of Occupational Health and Safety (2020)
The overall aim of this study is to examine the effects of implementing behaviour based safety management approach on the safety culture of the organization. In accordance with this aim, the main objectives of this study are to evaluate and compare the safety culture maturity level of two companies serving in the same industry (defence industry) and having the same service areas. With this comparison, it is also aimed to show the difference between companies which one using the behaviour-based safety concep...
Citation Formats
Ç. Akdere and M. İ. Büyükboyacı Hanay, Davranışsal İktisat ve Sınırlı Rasyonellik Varsayımı. 2015, p. 139.